Östersjöfrågorna får partierna att gå i takt – nästan

KORTNYTT. Enigheten är större än oenigheten vad gäller Östersjöfrågorna. Här vill partierna istället fokusera på samarbete med grannländerna och inom EU.

Alla partier är inte överens om att allt. Men jämfört med andra politikområden, råder det en påfallande stor samstämmighet mellan riksdagspartierna när det gäller miljöåtgärder för Östersjön. Det visade en utfrågning inför valet som arrangerades av Östersjöcentrum, Stockholms universitet, på onsdagen.

L, C, KD, SD, V, MP och S – alla närvarande partirepresentanter fyllde återkommande i varandra kring frågor som ålfisket, skydd av värdefulla områden och satsningar på avlopsreningsverk.

Emma Nohrén, MP, pekade ut torsken och fisket som den fråga hon vill prioritera under kommande mandatperiod, eftersom det är där det finns störst oenighet mellan partierna. Här skiftar uppfattningen kring om Sverige bör införa ett nationellt torskfiskestopp eller ej.

Login