SD Stockholm: Skrota EU:s fonder och låt miljarderna gå till länet

DEBATT. Det är orimligt att Stockholm årligen står för 12 miljarder kronor i avgift till EU, när vi i stället skulle kunna förbättra hälso- och sjukvård, skriver Gabriel Kroon (SD) och Peter Wallmark (SD).

Placeholder image
Gabriel Kroon (SD) och Peter Wallmark (SD). Foto: Anna Molander/Privat
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Gabriel Kroon (SD)
Gruppledare Region Stockholm
Peter Wallmark (SD)
Gruppledare Stockholm Stad

 

Den 26 maj är det dags att återta makten från Bryssel till Sverige och till Stockholm. Det är orimligt att Stockholm årligen står för 12 miljarder kronor i avgift till EU, samt att mer än vartannat beslut rörande kommun och regionpolitik direkt styrs av EU:s direktiv och förordningar.

Politiska beslut i Bryssel 

Den 26 maj går svenskarna till valurnorna för att rösta i valet till Europaparlamentet – det glömda valet som bara besöktes av varannan röstberättigad 2014 i jämförelse med 86 procent i riksdagsvalet 2014.

Trots den låga uppslutningen är det förhållandevis okänt att de politiska besluten i Bryssel inom den Europeiska unionen – genom dess direktiv och förordningar – ligger till grund för närmare 40 procent av de beslut som tas av riksdagen.

Med 12 miljarder kronor skulle Stockholm kunna gå i täten genom att applicera vårdförbundets vilja på en löneökning för viss yrkesskicklig personal med
10 000 kronor.

Än mindre känt är det att mellan 50-60 procent av fullmäktigebeslut inom regioner och kommuner genomsyras av beslut redan tagna Bryssel. Detta innefattar allt från hälso- och sjukvård till skolor och samhällsbyggnad och inte minst de offentliga upphandlingarna.

Majoritet av bördan

I grova drag innebär detta att det svenska folket enbart får säga sitt om vartannat beslut som tas i de politiska församlingarna. Ovanpå detta är det ett välkänt faktum att kostnaden för Sveriges medlemskap i Europeiska unionen har varit en förlustaffär – där riket i helhet betalade in 35 miljarder kronor till EU under 2018.

Genom att slå ut Sveriges inbetalningar baserat på bruttonationalinkomsten (BNI) och grovt jämföra med bruttoregionalprodukten (BRP) blir resultaten slående. De tre storregionerna står för en majoritet av skattebördan där Region Stockholm årligen betalar in hisnande 12 miljarder kronor.

Skatt vidare till EU

Regionerna bär det lokala huvudansvaret för den svenska hälso- och sjukvården och är direkt avgörande för att ge medborgarna en god vård, kortade operationsköer och undvika dödsfall i vårdköerna.

Trots att 36 000 personer står i vårdkön, och har väntat mer än den lagstadgade 90 dagarna på sin operation så går en stor del av det regionala värdeskapandet i form av skatteintäkter till staten och därifrån direkt vidare till EU.

Med 12 miljarder

Region Stockholms indirekta inbetalning om 12 miljarder kronor för 2018 motsvarar nästintill ett till Nya Karolinska Solna (NKS) – eller upprustning och behållandet av Gamla karolinska.

Med 12 miljarder kronor skulle Stockholm kunna gå i täten genom att applicera vårdförbundets vilja på en löneökning för viss yrkesskicklig personal med 10 000 kronor, eller anställa nästan 300 000 sjuksköterskor.

Med 12 miljarder kronor skulle Stockholm kunna delfinansiera mer än 50 procent av den östliga förbindelsen och därmed korta bilköerna dramatiskt.

Omfördelande mekanismer

I stället går dessa pengar i dag ut i EU-maskineriet och vidare till olika strukturfonder eller andra omfördelande mekanismer. Strukturfonderna som i sin tur delfinansierar projekt som saknar anknytning till Sverige, där solpaneler i Tjeckien eller utvecklandet av vägar i andra länder finansieras av stockholmarna.

Det är orimligt att svenska skattemedel i överväldigande stor utsträckning ska gå till diverse EU-program och projekt. Vi kan inte heller acceptera att vartannat beslut inom lokalpolitikern ska styras av ett underliggande EU-beslut.

Återta beslutsmakten

Vi måste reformera det europeiska samarbetet och återgå till dess kärna. Genom att avskaffa strukturfonderna och reformera den hårt kritiserade jordbruksfonden så kan vi minska vår EU-avgift såväl som återta den beslutsfattande makten till Riksdagen, regionerna och kommunerna.

I EP-valet den 26 maj kommer Sverigedemokraterna att stå för den realistiska rösten, för ett slimmat och effektivt EU med fokus på frihandel och internationellt samarbete. För ett EU som låter stockholmarnas skattemedel investeras tillbaka in i den offentliga skolan, sjukvården och infrastrukturen.


Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor