Riksdagen inskränker föreningsfrihet för att bekämpa terrorism

Regeringens proposition om att begränsa terroristorganisationer från att använda föreningsfriheten röstades igenom av riksdagen. Efter höstens val ska riksdagen bekräfta beslutet, då det påverkar grundlagen.

Placeholder image
Konstitutionsutskottet är eniga om att begränsa föreningsfriheten för terrorgrupper. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Riksdagen röstade under onsdagen igenom regeringens förslag om att begränsa föreningsfriheten för sammanslutningar som stödjer eller ägnar sig åt terrorism. Förslaget fick brett stöd i konstitutionsutskottet, men med reservationer. 

Eftersom propositionen föreslår en ändring i grundlagen måste riksdagen ta ett slutgiltigt beslut efter valet i höst. Lagändringen ska i så fall börja gälla från och med 1 januari 2023.