Riksdagen inskränker föreningsfrihet för att bekämpa terrorism

Regeringens proposition om att begränsa terroristorganisationer från att använda föreningsfriheten röstades igenom av riksdagen. Efter höstens val ska riksdagen bekräfta beslutet, då det påverkar grundlagen.

Konstitutionsutskottet är eniga om att begränsa föreningsfriheten för terrorgrupper.
Konstitutionsutskottet är eniga om att begränsa föreningsfriheten för terrorgrupper.Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Anton Storm

Riksdagen röstade under onsdagen igenom regeringens förslag om att begränsa föreningsfriheten för sammanslutningar som stödjer eller ägnar sig åt terrorism. Förslaget fick brett stöd i konstitutionsutskottet, men med reservationer. 

Eftersom propositionen föreslår en ändring i grundlagen måste riksdagen ta ett slutgiltigt beslut efter valet i höst. Lagändringen ska i så fall börja gälla från och med 1 januari 2023.

Konstitutionsutskottets ordförande Karin Enström (M) yrkade att kriminella gäng också ska inräknas i regeringens proposition. Moderaternas reservation yrkades även av Kristdemokraternas Tuve Skånberg och Sverigedemokraternas Fredrik Lindahl. M, KD och SD menar att regeringens förslag är positivt, men att regeringen har varit alldeles för sena i sin hantering mot extremism och terrororganisationer.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00