MUCF ny ansvarig för europeiskt ungdomsår

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått i uppdrag av regeringen att samordna Europaåret för unga 2022 i Sverige.

Europaåret är ett initiativ från Europakommissionen med syftet att ungdomar på ett lättillgängligt sätt ska lära sig om medlemsländerna och parlamentets arbete. Särskilt fokus ligger på miljöfrågor och digitalisering. Ett mål är också att integrera ungdomspolitiken i relevanta EU-politikområden.

Sätt att gå vidare

I september tillkännagav kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att år 2022 ska tillägnas de unga, som har offrat så mycket för andra under pandemiåren. Det formella förslaget lades fram i oktober och beslutet togs i december.

På Europeiska unionens hemsida kan man ta del av europapolitiskt innehåll och delta i aktiviteter som riktar sig till ungdomar. 

Sveriges samordnare

Nu står det klart att MUCF har fått uppdraget som nationell samordnare. Myndigheten delar ut statsbidrag till organisationer som gör nytta för ungdomar eller civilsamhället. De utgör också ett nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren, ett volontärprojekt för unga mellan 18-30 år. 

- Unga i hela Europa har drabbats hårt av pandemin med isolering, distansundervisning i skolor, ökad arbetslöshet inom branscher där unga ofta får sina första arbeten och minskad social aktivet i en ålder när det är särskilt viktigt. Det är mycket bra att unga nu får stå i fokus i EU:s arbete, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg, i ett pressmeddelande.

Nämnda personer

Lena Nyberg

Generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Juridik

Ursula von der Leyen

Ordförande Europeiska kommissionen
Läkarexamen (Medizinische Hochschule Hannover 1987)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget