Debatt

MUCF: Dyra fritidsaktiviteter gör att unga fråntas rätten till en meningsfull fritid

För att Sverige ska leva upp till de ungdomspolitiska målen behöver alla unga, oavsett kön, födelseland, var de bor eller om de har någon form av funktionsnedsättning, få jämbördiga förutsättningar till bra fritidsaktiviteter. Det skriver Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

En bra fritidsgård med välutbildad personal kan vara en viktig kompensation för en ung person när stödet hemifrån eller från skolan inte räcker till, skriver debattören.
En bra fritidsgård med välutbildad personal kan vara en viktig kompensation för en ung person när stödet hemifrån eller från skolan inte räcker till, skriver debattören.Foto: Adam Ihse/TT
Lena Nyberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Bara varannan ung person med funktionsnedsättning och varannan ung tjej med utländsk bakgrund är nöjda med sin fritid. En av tre i åldern 16–25 har inte råd med fritidsaktiviteter eller kan delta i dem eftersom de ligger på för långt avstånd från där de bor.

Läsandet minskar

Det visar rapporten Ung idag 2023. En fördjupad bild av ungas fritid som MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, lämnat till regeringen. Den visar att sju av tio unga är nöjda med sin fritid och att killarna är mer nöjda än tjejerna. Unga med utländsk bakgrund och de som bor i områden med stora socioekonomiska utmaningar är mindre nöjda med sin fritid än andra. Det är också de som i högre utsträckning upplever hinder för att utöva fritidsaktiviteter. Även bland unga med funktionsnedsättning är andelen som upplever hinder större än bland andra unga, 41 procent avstår ifrån aktiviteter för att de är för dyra och 40 procent för att de är svårtillgängliga. Det är också en högre andel som inte deltagit för att aktiviteten inte varit anpassad för dem.

Läsandet som fritidsaktivitet har på senare år minskat bland unga. Men rapporten visar att en högre andel unga som är födda utomlands besöker bibliotek och läser böcker jämfört med dem som är födda i Sverige. Det är vanligare att unga som bor i områden med god socioekonomi lyssnar på ljudböcker, poddar och spelar brädspel. Utrikesfödda tjejer umgås i mindre utsträckning med kompisar på fritiden och är mer sällan medlemmar i en förening jämfört med inrikes födda tjejer.

Vissa har aldrig läst böcker

Mer än varannan ung person uppger att de aldrig har meckat med motorer, idrottat i en förening, besökt religiösa byggnader, besökt en simhall, ägnat sig åt något hantverk eller konsumerat kultur. En högre andel killar än tjejer i rapporten svarar att de aldrig konsumerat eller utövat kultur, besökt bibliotek, läst böcker eller lyssnat på ljudböcker. Drygt 80 procent av alla unga har varken besökt en fritidsgård, ett kulturhus, kulturskolor, stall eller 4H-gårdar.

De flesta unga använder sociala medier varje vecka och många umgås med vänner. Nästan alla streamar film eller går på bio på fritiden. Det är vanligt att de tar sig till stadskärnor eller köpcentrum och även att idrotta utanför föreningslivet. Datorspel är fortfarande en vanlig aktivitet, och så många som varannan ung person spelar även brädspel varje månad.

Unga som bor i områden med socioekonomiska utmaningar idrottar, besöker gym eller vistas ute i naturen i mindre utsträckning än de som bor i andra slags socioekonomiska områden.

Unga födda utomlands och unga som bor i områden med stora socioekonomiska utmaningar besöker religiösa byggnader och fritidsgårdar i större utsträckning än inrikes födda och unga som bor i andra typer av socioekonomiska områden.

Unga med funktionsnedsättning mer missnöjda

Unga med funktionsnedsättning är i lägre utsträckning nöjda än andra när det gäller möjligheter till fritidsaktiviteter. De deltar inte i samma utsträckning i flera olika aktiviteter. Bland unga med funktionsnedsättning är det en lägre andel som umgås med kompisar, är medlem i en förening eller besöker gym. När det gäller deltagandet i olika idrottsaktiviteter skiljer det också stort mellan unga med eller utan funktionsnedsättning. Här måste det till kraftiga åtgärder på alla nivåer i samhället för att de också ska få möjlighet till en bra och stimulerande fritid.

Unga med funktionsnedsättning läser inte böcker varje månad i samma utsträckning som andra och de besöker inte heller bibliotek i samma omfattning som andra unga. Killar med funktionsnedsättning är den grupp som läser minst.

Ojämlikheten riskerar att öka

Unga som bor i områden med socioekonomiska utmaningar idrottar, besöker gym eller vistas ute i naturen i mindre utsträckning än de som bor i andra slags socioekonomiska områden. Men de besöker däremot simhallar i större utsträckning än andra unga. Bland unga tjejer med utländsk bakgrund är andelen som idrottar i en förening eller besöker gym lägre jämfört med tjejer med svensk bakgrund. Unga som bor i områden med mycket god socioekonomi idrottar och besöker gym i högre grad än i områden med blandad socioekonomi eller med socioekonomiska utmaningar.

MUCF har regeringens uppdrag att verka för att unga har meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter. Fritiden är viktig för ungas fysiska och psykiska hälsa och för den personliga och sociala utvecklingen. Men det finns en stor risk att det sämre ekonomiska läge Sverige befinner sig i leder till att skillnaderna ökar när det gäller ungas möjligheter att få en bra fritid. För att Sverige ska leva upp till de ungdomspolitiska målen behöver alla unga, oavsett kön, födelseland, var de bor eller om de har någon form av funktionsnedsättning, få jämbördiga förutsättningar till bra fritidsaktiviteter.

Vi vet att en fritidsgård med välutbildad personal i ett område med socioekonomiska utmaningar både kan förebygga och motverka utanförskap bland unga. En bra fritidsgård med välutbildad personal kan vara en viktig kompensation för en ung person när stödet hemifrån eller från skolan inte räcker till.

Inför ekonomiskt stöd

Rapporten visar att kostnader för fritidsaktiviteter är något som fortfarande hindrar många unga ifrån att delta på sin fritid. MUCF har tidigare föreslagit att regeringen ska utreda möjligheterna för ett ekonomiskt stöd till fritidsaktiviteter och ser positivt på att ett sådant stöd snart ska kunna finnas. En stimulerande och bra fritid är viktig för alla unga. Aktiviteter som sker på fritiden kan leda till stärkt självkänsla, nya vänner, minskad ensamhet, bättre psykisk och fysisk hälsa.

Vi behöver gemensamt och på alla nivåer i stället satsa på att utjämna skillnaderna mellan unga så att de får en stimulerande och bra fritid som kan ge hopp och framtidstro. Alla unga har rätt till en meningsfull fritid.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00