Leverantörskedje-lag anses tandlös i flera delar: Redan där idag

Det från civilsamhället efterlängtade förslaget om att införa due diligence-krav för att säkerställa europeiska företags respekt för mänskliga rättigheter och miljöaspekter missar flera av de centrala kraven. ”Det går att ställa krav på alla företag, även mindre företag” menar ForumCiv.

Förslagen om kontrollkrav gäller endast direkt en procent av EU:s företag, men även underleverantörer kan kopplas in vilket kan göra omfattningen långt större. <br>
Förslagen om kontrollkrav gäller endast direkt en procent av EU:s företag, men även underleverantörer kan kopplas in vilket kan göra omfattningen långt större.
Foto: AP
Jacob Hederos

När EU-kommissionen efter flera års förarbete och förseningar la fram direktivsförslaget på onsdagen som ska sätta en lägstanivå på de krav som ska ställas på företags due diligence-arbete är invändningarna från påtryckarna flera.

Omfattningen av både de företag som kraven föreslås omfatta, och de kontrollkrav som ska ställas, anses bland annat otillräckliga. Och samtidigt finns det för många möjligheter för bolagen att friskriva sig från ansvar, vilket öppnar för onödiga kryphål, är det genomgående budskapet från bland andra Concord och ForumCiv.

Att över 99 procent av bolagen i EU primärt undantas anses dock motiverat av EU-kommissionen, som argumenterar för att gränsdragningen behövs för att den administrativa och finansiella bördan inte ska bli för omfattande. Det argumenten köper dock inte Karin Gregow, policyrådgivare vid biståndsorganisationen ForumCiv.

– Visst, ett argument är och har hela tiden varit i processen att det blir en för stor börda för små- och medelstora företag. Och visst, det kan vara processer som de inte har kapacitet för idag. Men vi anser ändå att alla företag ska omfattas, just eftersom även små företag kan bidra till och också orsaka skador på miljön och negativ påverkan på mänskliga rättigheter, säger Grekow och fortsätter:

Vi anser ändå att alla företag ska omfattas, just eftersom även små företag kan bidra till och också orsaka skador på miljön och negativ påverkan på mänskliga rättigheter.

Karin Gregow, ForumCiv

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00