Debatt

L-ledamot: Stöd förorternas feministiska krafter

Ett riktat statligt stöd till förortens feministiska krafter skulle skapa förutsättningar och skicka en tydlig signal att samhället står bakom. Det skriver riksdagsledamot Malin Danielsson (L).

Liberalerna vill inrätta ett riktat statligt stöd för att främja organisering i utsatta områden, för att stärka flickors och kvinnors egenmakt och självständighet, skriver debattören.
Liberalerna vill inrätta ett riktat statligt stöd för att främja organisering i utsatta områden, för att stärka flickors och kvinnors egenmakt och självständighet, skriver debattören.Foto: Jil Yngland/NTB/TT
Malin Danielsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I år är det hundra år sedan de första kvinnorna tog plats i riksdagen. Vägen dit var lång och det var först när kvinnorna organiserade sig och samarbetade som kampen bar frukt. Över 350 000 underskrifter samlades in, argumenten vässades, bland annat på Fogelstad, och man tog stöd av varandra när omgivningen ifrågasatte ens engagemang. Aborträttskampen i USA är ett annat exempel på hur kvinnors organisering historiskt sett har varit avgörande för att nå den utveckling som skett under de senaste 100 åren.

Statligt stöd behöver öka

Att alla flickor och kvinnor ska ha makt att bestämma över sitt eget liv ställer de flesta upp på. Men tyvärr finns det fortfarande många områden där vi inte uppnått jämställdhet ännu. Mäns våld mot kvinnor begränsar tusentals kvinnors frihet dagligen och kvinnors livsinkomster är fortfarande långt ifrån männens. Därför behövs fortsatt kvinnors organisering och det statliga stödet till kvinnors organisering, som legat på samma nivåer över lång tid, behöver öka.

Stödet ska gå till föreningar som arbetar för att stärka flickor och kvinnors aktörskap och demokratiska delaktighet.

Det behövs också fler feministiska röster som höjs i våra utanförskapsområden. Rätten att forma och påverka sitt liv ska råda oavsett var du växer upp eller bor och vi måste bli bättre på att stödja dem som vill arbeta för en förändring i normer och värderingar i alla delar av vårt samhälle. Därför vill vi i Liberalerna inrätta ett riktat statligt stöd för att främja organisering i utsatta områden, för att stärka flickors och kvinnors egenmakt och självständighet.

Stödet ska gå till föreningar som arbetar för att stärka flickor och kvinnors aktörskap och demokratiska delaktighet. Det kan handla om entreprenörskap, arbete mot våld mot kvinnor, idrott eller andra föreningsaktiviteter. Samarbete är viktigt och avgörande. Historiskt har det ofta visat sig att när kvinnor har organiserat sig har de mött på motstånd då målet är att utmana och motverka de patriarkala strukturer som råder. Därför är det viktigt att ta tillvara kraften i att tillsammans fortsätta den kamp för kvinnors rättigheter som pågått i över 100 år. Stödet bör därför uppmuntra till samarbete och erfarenhetsutbyte med redan etablerade kvinnorättsorganisationer.

Förortens feministiska krafter

Det finns många bra exempel på när kvinnor och flickor i våra förorter går ihop och gör skillnad. Alltifrån mammor som gått samman för att nattvandra till unga tjejer som driver nätverk för start-up-bolag. Ett riktat stöd till förortens feministiska krafter skulle skapa ännu bättre förutsättningar för dessa initiativ att växa och nå ut till fler kvinnor och tjejer. Det skulle skicka en tydlig signal att samhället står bakom förortens feministiska krafter.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00