Friendsgrundare ska utreda hur fritids kan förebygga brott

En ny utredning ska se över hur fritidsverksamheten för unga kan utvecklas. Regeringen har utsett Sara Damber till särskild utredare.

Miranda Olsson

Regeringen har tillsatt en utredning om en utveckling av den öppna fritidsverksamheten. Särskild utredare blir Sara Damber som 1997 grundade antimobbningsorganisationen Friends. I dag är hon verksamhetschef för Stenbecks stiftelse.

– Jag ser mycket framemot att få leda denna utredning, (det) känns oerhört viktigt och mer aktuellt än någonsin, skriver Damber i ett inlägg på Linkedin.

Utredningen ska bland annat identifiera framgångsfaktorer och eventuella hinder för unga att delta och analysera om fritidsverksamheten kan vara relevant i brotts- och våldsförebyggande syfte.

– Insatser som stärker barn och ungas möjligheter till en meningsfull fritid och en trygg tillvaro utan våld behövs för att motverka segregationen och stoppa rekryteringen till kriminella gäng, säger integrationsminister Anders Ygeman (S) vid en pressträff.

Förslag till kommunerna

Då fritids är en kommunal verksamhet ska slutsatserna i utredningen ligga till grund för eventuella förslag på hur dessa kan utveckla verksamheten till att bli ”mer tillgänglig och jämlik med hög kvalitet”.

– Alla unga ska ha en meningsfull och utvecklande fritid och kunna delta i vårt gemensamma samhällsbygge, oavsett vilka de är, var de bor eller vilken bakgrund de har, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter

Sara Damber ska redovisa sitt betänkande senast den 1 december 2023.

Nämnda personer

Sara Damber

Verksamhetschef Stenbecks stiftelse, ordförande Friends, ledamot Child10 och 29k
Studier i socialt ansvarstagande, genusvetenskap, mänskliga rättigheter med mera

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00