För snabbt, krångligt och ingen klimatnytta – energieffektivisering i småhus får kritik

Flera tunga remissinstanser vill se förändringar i regeringens förslag på stöd till energieffektiviseringsåtgärder i småhus. Boverket menar att förslaget måste bli betydligt enklare och Konjunkturinstitutet menar att stöden riskerar att gå till åtgärder som ändå gjorts. 

I budgeten för 2023 avsatte regeringen 1,2 miljarder för 2023 till 2025 till ett stöd för energieffektiviseringar för småhus. Förhoppningen är att förordningen ska vara infört inom ett par veckor men planen ser ut att bli tajt menar Boverket. 
I budgeten för 2023 avsatte regeringen 1,2 miljarder för 2023 till 2025 till ett stöd för energieffektiviseringar för småhus. Förhoppningen är att förordningen ska vara infört inom ett par veckor men planen ser ut att bli tajt menar Boverket. Foto: Marko Säävälä/ TT
Louise Carlsson-Örning

Boverket menar att regeringens förslag till stöd för energieffektivisering i småhus har alltför komplicerade kriterier och att införandet sker för snabbt. Det framgår i det remissvar som Boverket lämnat till regeringen. 

Förslaget om ett investeringsstöd för energieffektivisering aviserades redan i Tidöavtalet och presenterades av regeringen i samband med höstbudgeten. 

I förslaget som regeringen lagt fram ska stödet kunna sökas till småhus som i dagsläget värms upp med minst 50 procent av direktverkande el eller gas och där man vill byta till ett mer energieffektivt värmesystem. Eller göra vissa andra åtgärder som minskar energianvändningen. 

Det blir komplicerat, de flesta hushåll har inte den kontrollen och det kan till och med vara så illa att det kan behövas en energiexpert som hjälper till med beräkningarna.

Greta Lenhoff, Jurist, Boverket

Altinget logoBo och Bygg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget bo och bygg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00