December 2022
6 december
08:00
Seminarium: Ingenjörsmässigt byggande i trä
AdressSvenska mässan i Göteborg, Göteborg
08:30
Seminarium: Lanseringsfrukost Miljöbyggnad 4.0
AdressBerghs School of Communication, Stockholm
08:30
Webbinarium: Crash course om mobilitet, parkering och fastighetsägarens möjligheter
AdressSeminariet sänds digitalt på webben
09:00
Seminarium: Nudging – ett sätt att underlätta hållbara val
AdressHörsalen, Dalarna Science Park, Borlänge
11:00
Civilutskottet sammanträder
AdressRiksdagen, Stockholm
13:00
Andreas Carlson (KD) deltar i en interpellationsdebatt
AdressRiksdagen, Stockholm
8 december
08:30
Seminarium: Hur kan vi bedöma gängkonflikter i bostadsområden?
AdressFastighetsakademin, Västra Frölunda och digitalt på webben
09:30
Civilutskottet sammanträder
AdressRiksdagen, Stockholm
14:00
Frågestund i riksdagen
AdressRiksdagen, Stockholm
18:00
Webbinarium: Om hyresförhandlingar för hyresgäst i bostadsrättsförening
AdressSeminariet sänds digitalt på webben
9 december
08:30
Webbinarium: Allmännyttans bostadssociala ansvar
AdressSeminariet sänds på webben
09:00
Andreas Carlson (KD) deltar i en interpellationsdebatt
AdressRiksdagen, Stockholm
20 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag att motverka arbetslivskriminalitet, fel, brister och skador inom byggsektorn
Adress
Januari 2023
25 januari
09:30
Altinget nätverk: Social housing
AdressF7, Stockholm
31 januari
Regeringsuppdrag: Uppdrag om fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö
Adress
Februari 2023
14 februari
Regeringsuppdrag: Uppdrag om fortsatt koordinering av Sveriges deltagande i ett nytt europeiskt Bauhaus
Adress
Mars 2023
23 mars
09:30
Altinget nätvetk: Konjunkturläget på bostadsmarknaden
AdressF7, Stockholm
31 mars
Utredning: Ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna, Dir. 2022:18
Adress
April 2023
28 april
Utredning: Utvärdering och översyn av entreprenörsansvaret, Dir. 2022:70
Adress
Maj 2023
25 maj
09:30
Altinget nätverk: Internationell utblick - bostadspolitik i Finland och Norge
AdressF7, Stockholm
Juni 2023
30 juni
Utredning: Regeringens roll som prövningsmyndighet i en modern och effektiv miljöprövning, Dir. 2022:26
Adress
Augusti 2023
1 augusti
Utredning: Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet, Dir. 2022:31
Adress
31 augusti
Utredning: Effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt, Dir. 2022:50
Adress
September 2023
1 september
Utredning: Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister, Dir. 2022:94
Adress
Utredning: Skärpta kontroller vid fastighetsförvärv, Dir. 2022:93
Adress
Utredning: Uppsägning av hyresgäster som begått brott, Dir. 2022:105
Adress
29 september
Utredning: Förstärkt byggkontroll för att förhindra allvarliga personskador, Dir. 2022:43
Adress
Oktober 2023
27 oktober
Utredning: Ordning och reda på hyresbostadsmarknaden, Dir. 2022:117
Adress
December 2023
22 december
Utredning: Bättre verktyg för att minska och motverka boendesegregation, Dir. 2022:116
Adress
31 december
Utredning: Ett statligt ägt fastighetsbolag för ett starkare och tryggare Sverige, Dir. N 2022:51
Adress
Februari 2024
1 februari
Regeringsuppdrag: Uppdrag att planera och genomföra en nationell hemlöshetskartläggning
Adress
Mars 2024
1 mars
Utredning: Översyn av vissa skatteregler för byggnadstillbehör i industriell verksamhet, Dir. 2022:53
Adress
Juni 2024
20 juni
Utredning: En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner, Dir. 2022:89
Adress
December 2024
20 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn
Adress
Maj 2027
31 maj
Regeringsuppdrag: Uppdrag att utlysa medel till kommuner för att stärka arbetet att motverka hemlöshet
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja kommunerna i arbetet mot hemlöshet
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att samordna arbete mot målen i regeringens nationella hemlöshetsstrategi och analysera hur kommunernas akuta boendelösningar används
Adress