Debatt

Ylva Johansson (S): "2019 kan bli ett mörkt år"

DEBATT. Att förhindra dödsolyckor på arbetet är en av mina främsta prioriteringar. Arbetsmiljöverket har fått ökade anslag. Den nya arbetsmiljöstrategin ska fokusera på nollvisionen och andra viktiga åtgärder, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Vi kan aldrig acceptera att människor dör till följd av sitt jobb, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).
Vi kan aldrig acceptera att människor dör till följd av sitt jobb, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Ylva Johansson (S)
Arbetsmarknadsminister

 

I början av maj klämdes en 20-årig man till döds efter en arbetsplatsolycka på ett betongföretag i Skåne. Samma vecka föll en byggnadsarbetare från åttonde våningen på en byggarbetsplats i Solna norr om Stockholm. Bara hittills i år har 27 personer dött på jobbet. Det är betydligt fler än under samma tid åren innan och om utvecklingen håller i sig kommer 2019 att bli ett mörkt år i arbetet att minska dödsfall i arbetet.

Ytterligare åtgärder behöver vidtas

Att förhindra dödsolyckor i arbetslivet är en av mina viktigaste prioriteringar som arbetsmarknadsminister. Under förra mandatperioden förstärkte regeringen resurserna till arbetsmiljöpolitiken med mer än 100 miljoner kronor årligen. Det senaste tidens negativa utveckling gör dock uppenbart att ytterligare åtgärder behöver vidtas.

För att förhindra arbetsplatsolyckor måste arbetsgivaren säkerställa att de anställda har tid att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Att utrustningen på arbetsplatsen är säker och hel. Att alla anställda har rätt förutsättningar och rätt utbildning att utföra sina jobb. Det handlar om att skapa en kultur på jobbet och i samhället där alla arbetar tillsammans för att en trygg och säker arbetsmiljö ska vara en självklar utgångspunkt på alla arbetsplatser.

Fler arbetsmiljöinspektörer

För att förhindra arbetsplatsolyckor måste arbetsgivaren säkerställa att de anställda har tid att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Att utrustningen på arbetsplatsen är säker och hel. Att alla anställda har rätt förutsättningar och rätt utbildning att utföra sina jobb.

Ylva Johansson (S)
Arbetsmarknadsminister

Vi kan aldrig acceptera att människor dör till följd av sitt jobb. Varje dödsfall är ett misslyckande för arbetsgivaren och samhället. I regeringens arbetsmiljöstrategi för 2016–2020 är en nollvision mot dödsolyckor en av de tre högst prioriterade områdena. Sammantaget har de ökade resurserna till Arbetsmiljöverket inneburit att omkring hundra nya arbetsmiljöinspektörer har kunnat anställas och arbetsmiljöverket har både kunnat fokusera mer på det förebyggande arbetet och öka antalet inspektioner.

Utvärdering och ny strategi framåt

Regeringen beslutade den 18 april att ge Statskontoret i uppdrag att utvärdera den nuvarande arbetsmiljöstrategin och de uppdrag som regeringen gav i samband med strategin i syfte att ta fram en ny strategi. Jag ser att uppdraget om nollvisionen och arbetet med att förhindra dödsolyckor kommer att behöva vara en viktig del även i den kommande arbetsmiljöstrategin. Branschkompetensen hos Arbetsmiljöverkets inspektörer, de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och kunskap, motarbeta osund konkurrens samt problematiken med upphandlingar och långa entreprenadkedjor är några av de saker som jag ser att regeringen behöver fortsätta arbeta med under kommande år.

Inga onödiga risker

Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen. Samtidigt behöver var och en ta sitt ansvar bygga en säkerhetskultur på arbetsplatsen där ingen accepterar att man tar onödiga risker eller genvägar på bekostnad av sina anställda eller kollegors hälsa. Alla som jobbar förtjänar en trygg och säker arbetsplats.

  

Nämnda personer

Ylva Johansson

EU-kommissionär, ansvarig för inrikes frågor
Ämneslärare i matematik och fysik (Lunds uni. 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00