Debatt

TCO: Stress i arbetet kan vara på liv och död

REPLIK. Betydelsen av hur stress är skadlig för hälsan har tidigare marginaliserats. I dag vet vi att hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade dödsfall, skriver Ulrika Hagström, utredare på TCO.

Foto: Jens Nørgaard Larsen / Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Ulrika Hagström, TCO
Utredare arbetsmiljö
 
 
När man ser årets siffror över hur många personer som har förolyckats på arbetet förstår man att situationen är akut. Blotta tanken på dessa människors sista stund i livet är fruktansvärd, då det handlar om skräckscenarion som att klämmas ihjäl av en maskin, falla från riktigt hög höjd och krossas till döds under fallande objekt.
 
Med dagens kunskaper om förebyggande arbetsmiljöarbete borde denna typ av arbetsplatsolyckor vara förpassade till historien. Mellan 40 och 60 personer dör i olyckor på arbetet varje år. Dessutom dör ännu fler i arbetsrelaterade sjukdomar.

Stress handlar om liv och död

Vissa samband mellan arbetsmiljön och sjukdomar är välkända, till exempel lungcancer på grund av asbest. Det är mindre känt att hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade dödsfall.

Orsakas av stress

Tidigare har stress kanske främst uppfattats som en fråga om obehag eller till och med överkänslighet. Men det är ett hälsoproblem som också handlar om liv eller död. Av de akuta hjärtinfarkterna bland kvinnor orsakas hela 80 procent av stress. Bland män är det var tredje.

Sambanden kvarstår

Betydelsen av vissa förhållanden i den psykosociala arbetsmiljön för hjärt- och kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt, högt blodtryck och stroke, bekräftas också av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Även när hänsyn tagits till omständigheter utanför arbetet som levnadsvanor och socioekonomi, kvarstår sambanden. Det går inte att bortse från betydelsen av arbetsmiljön, med argument om att hur man har det privat spelar större roll.

500 personer dör av stress

Senast igår kom Arbetsmiljöverket med en ny kunskapssammanställning som visar att cirka 500 personer dör varje år i sjukdomar som orsakats av stress på jobbet. Antalet dödsfall på grund av buller, passiv rökning och asbest minskar medan stressrelaterade dödsfall ökar.

Av de akuta hjärtinfarkterna bland kvinnor orsakas hela 80 procent av stress. Bland män är det var tredje.

Ulrika Hagström, TCO
Utredare arbetsmiljö.

Ylva Johansson skriver i Altinget 23 maj att ”Alla som jobbar förtjänar en trygg och säker arbetsplats”, och Arbetsmiljöverkets vision lyder ”Alla kan och vill skapa en god arbetsmiljö”. Men för att nå dit måste alla bättre förstå att det kostar att inte prioritera arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivare gör inte arbetsmiljöarbete

Den tid och de pengar som läggs på arbetsmiljöarbete minskar risken för olyckor, ökar personalens engagemang och förbättrar bilden av företaget eller organisationen. För varje investerad krona i arbetsmiljöarbete får företag mer än dubbelt så mycket tillbaka enligt ekonomiska beräkningar.

Trots det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner att drygt hälften av arbetsgivarna inte lever upp till lagens grundläggande krav på att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Måste förstå vikten

Det handlar om att följa arbetsmiljölagen som utöver att slå fast arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön också talar om arbetsgivarens samverkan med arbetstagarna och deras skyddsombud. Men TCO:s förbund rapporterar att utbildning i arbetsmiljölagstiftningen för både chefer och skyddsombud allt oftare släpar efter.

Dödliga risker i arbetet går faktiskt att göra något åt, men arbetsgivare och politiker måste förstå vikten av att satsa på det förebyggande arbetet och ge arbetsmiljöarbetet prioritet. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00