Ylva Johansson

Arbetsmarknads- och etableringsminister (S)

Utbildning Ämneslärare i matematik och fysik (Lunds Universitet 1988)

Född 13 februari 1964, Huddinge

Hemsida

Twitter

ARTIKLER OM Ylva Johansson

Svenskt näringsliv och regeringen oeniga om ILO-konvention

FN-KONVENTION. Sverige har ratificerat ILO-konventionen om anständiga villkor för hushållsarbetare. Men Svenskt näringsliv menar att konventionen är ett allvarligt intrång i den svenska partsautonomin. Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tillbakavisar kritiken.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang