Vedeldning kan förses med morot eller piska

LUFT. Skrotningspremie eller miljöavgift – regeringen vill komma åt vedledningens påverkan på luftkvaliteten.

Naturvårdsverket får i uppdrag att föreslå lämpliga ekonomiska styrmedel för att minska vedeldningens negativa effekter på luftkvaliteten, enligt myndighetens regleringsbrev för år 2018. Regeringen hänvisar till förslag i en tidigare rapport från Naturvårdsverket från år 2016. Där lyfte myndigheten fram ett antal tänkbara ekonomiska styrmedel, bland annat möjligheten att införa en differentierad miljöavgift för vedeldning eller en skrotningspremie om man byter till en bättre vedpanna.

Naturvårdsverket ska även föreslå etappmål för minskad påverkan på luften från vedeldning.

Myndigheten hade sedan tidigare ett uppdrag att ta fram kartlägga utsläppen från vedeldningen samt att utreda hur stora minskningar som krävs för att uppnå miljökvalitetsmålen. Uppdraget utökas alltså i och med det nya regleringsbrevet.

Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 15 februari 2019.

Forrige artikel Moderaterna mest omnämnda partiet 2017 Næste artikel KI: Så bör klimatpolitiken riktas om