Växtskyddsförslag anses orättvist: Vi straffas för att vi varit ambitiösa

EU-kommissionen går fram med förslag på att varje medlemsland måste minska användningen av bekämpningsmedel med mellan 35 och 65 procent till år 2030. Kraven är alldeles för höga på föregångarna, argumenterar Emma Wiesner (C).

"Vi kommer att göra allt i vår makt för att se till att Sverige får ett undantag" säger Wiesner (C).<br>
"Vi kommer att göra allt i vår makt för att se till att Sverige får ett undantag" säger Wiesner (C).
Foto: Fred MARVAUX © European Union 2021 - Source : EP
Jacob Hederos

Mot bakgrund av de larm om utbredd minskning av bland annat pollinerare lade EU-kommissionen under onsdagen fram ett av sina mer kontroversiella förslag i ”jord-till-bord”-paketet.

Via en uppdatering av SUD-direktivet, som syftar till en hållbar användning av växtskyddsmedel, ställs det krav på att varje medlemsland måste leverera ett bidrag till att unionen halverar växtskyddsanvändningen till år 2030.

Bindande mål ger säkerhet för industrin och jordbrukssektorn.

– Bindande mål ger säkerhet för industrin och jordbrukssektorn. Och förresten, våra medborgare pressar oss att göra detta. Det finns en enorm och växande förståelse för att ekocid är ett direkt hot mot oss.

Men aptiten är inte översvallande positiv bland medlemsländerna. Omkring ett dussintal länder har redan sagt nej till bindande landsmål. Men via ett mer intrikat upplägg hoppas EU-kommissionen eventuellt kunna hitta en majoritet.

I praktiken får länderna, utifrån hur de står i relation till medelvärdesanvändningen, krav på sig att minska användningen mellan 35 och 65 procent.

Men upplägget möter ändå motstånd. En av dem som är frustrerade är Emma Wiesner, centerpartistisk EU-parlamentariker.