Vänsterpartiet vill ha besked om politisk information

SKOLA. Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson Daniel Riazat undrar i en interpellation vad Fridolin tänker göra för att freda elever mot diskriminerande politisk information.

I interpellationen skriver han att: ”Skolan är ingen offentlig plats. Vänsterpartiet anser att det är nödvändigt för demokratin att politiska partier under ordnade former tillåts sprida information på skolor, men tycker samtidigt att det är orimligt att släppa in partier som genom sin politik diskriminerar en stor del av Sveriges elever.”

Därför undrar han vad utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ska göra åt saken.

Den förra regeringen tillsatte i somras en utredning i frågan. Då menade man att objektivitetsprincipen bör gälla för skolor. Principen innebär att de myndigheter som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Den dåvarande regeringen bestämde att utredaren skulle överväga om skolan ska kunna begränsa det antal politiska partier som skolan tar emot på objektiva grunder. En sådan grund skulle kunna vara att partierna ska vara representerade i riksdagen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

Utbildningsminister Gustav Fridolin ska besvara interpellationen den 21 oktober. 

Forrige artikel Allt färre arbetslösa Næste artikel Nio miljarder till skolan på två år