Vårdplatser minskar och överbeläggningar ökar

STATISTIK. Antalet vårdplatser minskar och överbeläggningarna ökar. Ett landsting sticker ut extra mycket vad gäller ökning av andelen överbeläggningar.

I Sörmlands landsting ökade andelen överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser mellan åren 2015 och 2016. Det visar en rapport från Socialstyrelsen om utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet. Från sju till drygt elva. Det är den största ökningen i landet. Sörmland har också flest överbeläggningar per disponibla vårdplatser.

I några landsting minskade överbeläggningarna mellan 2015 och 2016, bland annat i Jämtland. Men i riket som helhet skedde en ökning. Lägst andel överbeläggningar har landstingen i Kronoberg och Dalarna.

Störst problem med överbeläggningar är på sommaren, då antalet disponibla vårdplatser minskar. Det genomsnittliga antalet disponibla vårdplatser har minskat från 22 705 stycken år 2013 till 21 922 år 2016, trots att befolkningen ökar.

Forrige artikel Stor släktförmögenhet ger höga betyg Næste artikel 4 av 10 lärare jobbar utanför ordinarie arbetstid
Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

ÖVERBLICK. Coronakrisen har gjort att stödet för Socialdemokraterna skjuter i höjden. Flera som har sitt uppehållstillstånd knutet till arbete riskerar att förlora det, varnar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Personal på Statens servicecenter exponeras för smitta. Läs Altingets överblick.