Vården missar skydda barn från farliga föräldrar

KORTNYTT. Socialstyrelsens granskning av brottsfall där barn avlidit eller där vuxna dödats av närstående visar att hälso- och sjukvården ofta missar att ge barn det stöd de har rätt till enligt lag.

Socialstyrelsens granskning av 27 dödsfall vållade av närstående eller tidigare närstående visar på brister hos vården. Bland dessa 27 fall är 6 barn och 21 är vuxna. Bland fallen med barn fanns ofta relationsproblem hos föräldrarna och samtliga gärningsmän led av psykisk ohälsa eller missbruk. Få orosanmälningar görs också.

– När en förälder söker hjälp för exempelvis psykisk ohälsa eller missbruk ska hälso- och sjukvårdspersonalen enligt lag erbjuda stöd till barnen, men detta görs inte alltid, säger Marie Nyman, utredare vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

15 av 19 dödsfall bland vuxna är vållade av en tidigare partner. Hälften av dem hade psykisk ohälsa eller missbruksproblem och en fjärdedel hade tidigare våldshistorik. I två av fyra fall med hedersmotiv hade brottsoffren nekats kontaktförbud. 

Socialstyrelsen lämnar ett antal förslag till åtgärder, bland annat hur existerande regelverk ska få bättre genomslag. Socialstyrelsen planerar även att stärka stödet till socialtjänsten när det gäller riskbedömningar och hedersrelaterat våld.

Forrige artikel Lägre skatt för den som är med i facket Næste artikel Godkännande av utländska utbildningar i Sverige ökar
Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

REGERING. Sveriges nya regering består av 23 ministrar, fem från Miljöpartiet och 18 från Socialdemokraterna. Det är lika många statsråd som i förra regeringen. Könsfördelningen är 12 kvinnor och elva män, vilket också är oförändrat jämfört med förra regeringen. Miljöpartiet får en minister mindre, Socialdemokraterna en mer.