Utskott vill snabba på prövning av skjutfält

FÖRSVAR. Miljöprövningen av skjutfält tar för lång tid och måste skyndas på. Därför riktar försvarsutskottet en uppmaning till regeringen att se över handläggningstiderna.

Vårens försvarsuppgörelse innebär att försvaret ska genomföra fler övningar, men då krävs också mark att öva på. När försvaret ansöker om att få använda mark som övnings- och skjutfält sker en miljöprövning där försvarets intressen ska vägas mot en rad olika miljö- och hälsokrav. Regeringen är sista instans i denna process som inte sällan tar lång tid. Detta innebär en risk att övningar fördröjs eller förhindras.

I nuläget ligger att tiotal ärenden på regeringens bord för prövning. Försvarsutskottet poängterar att prövningen måste vara rättssäker, men vill ända att processen snabbas på. Därför uppmanar utskottet regeringen att se över handläggningstiderna för att försvaret övningar inte ska drabbas.

Riksdagen ska debattera och rösta i frågan den 19 november.

 

Forrige artikel Lagrådet godkänner ej lagförslag om glasögon Næste artikel FP blir LIB