Utskott vill göra det dyrt att bryta mot transportregler

TRAFIK.Riksdagens trafikutskott vill nu att åkerier som bryter mot reglerna om cabotage ska betala en högre sanktionsavgift.

 I våras föreslog den tidigare regeringen att de som bryter mot cabotagereglerna, som sätter gränser när åkerier från andra EU-länder kör transporter i Sverige, ska drabbas av en sanktionsavgift i stället för böter. Transportstyrelsen har tidigare föreslagit att avgiften bör vara 20 000 kronor, men andra instanser vill se en betydligt högre och mer avskräckande avgift. Till de senare sällar sig nu trafikutskottet. Regeringen uppmanas därför att ta fasta på de förslag om en högre avgift som har kommit från remissinstanserna.

Utskottet vill också ha tydligare regler om att frakthandlingar alltid ska finnas med i lastbilen och dessutom att en översyn sker för att öka ansvaret för den som beställer transporttjänster. Målet är att undvika att oseriösa åkeriet anlitas. Den 26 november väntas riksdagen fatta beslut om utskottets förslag.

Forrige artikel Mer modernt lantmäteri Næste artikel Ny svensk styrka till Afghanistan