Utredning om avhysning av läger snart tillsatt

UTREDNING. Regeringen kommer inom kort tillsätta en utredning om avhysning av läger och bosättningar. Det meddelade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson under torsdagens interpellationsdebatt. 

Johan Forsell (M) undrade i en interpellation till justitie- och migrationsministern om regeringen tänkte tillsätta en utredning om avhysning av läger och bosättningar för exempelvis EU-migranter och när en eventuell sådan kunde förväntas vara klar.

Regeringen har tidigare aviserat att en utredare ska få i uppdrag att analysera hur markägares möjligheter att få hjälp med åtgärder vid otillåtna bosättningar kan förbättras.

– Vi avser tillsätta utredningen inom kort, och den kan förväntas vara klar innan nästa sommar, sade Morgan Johansson i sitt svar.

– Vi talar om dagar, kanske en vecka innan vi har ett utredningsdirektiv. Vi har faktiskt också en utredare som är tillfrågad men som vi inte har offentliggjort än, förtydligade Morgan Johansson.

Nämnda personer

Johan Forssell

Utrikeshandels- och utvecklingsbiståndsminister (M)
Civilekonom i redovisning och finansiering (Handelshögskolan i Stockholm 2004)

Morgan Johansson

Vice ordförande i utrikesutskottet (S)
Fil. kand i statsvetenskap (Lunds uni., 1993)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget