Utökat CSN till äldre: "Återbetalning kan bli ett problem"

STUDIEMEDEL. Regeringen tillsätter en utredning om utökade möjligheter för äldre personer att vidareutbilda sig eller omskola sig med studiemedel. Men ett hinder i utredningen är hur man ska lägga upp återbetalningarna av lånen, enligt utredare Carl-Johan Stolt. 

Utbildningsdepartementet har tillsatt Carl-Johan Stolt – till vardags utredare på CSN (Centrala studiestödsnämnden) – som utredare för generösare villkor för äldres möjligheter till studiemedel. Hans uppdrag är att se över studiemedelssystemet och ta fram förslag på åtgärder för omställning och vidareutbildning för personer högre upp i åldrarna.

Varför behöver reglerna göras om?

– Att reglementet ska göras om just nu hänger ihop med de allmänna politiska diskussioner som förts kring omställning och kompetensförsörjning. Men också på grund av att pensionsåldern är på väg att höjas, säger Carl-Johan Stolt till Altinget.

Inte över 57 år

I samband med utredningen ska den övre åldersgränsen för studiemedel och antalet veckor äldre personer har rätt att studera med studiemedel ses över. I dagsläget är den övre åldersgränsen för studiemedel 56 år. Från och med 57 års ålder är varken studielån eller bidrag tillåtet enligt dagens regler. Även möjligheten att kunna studera mindre än 50 procent av heltid ska ses över.

Finns det några nackdelar med att höja åldersgränsen?

– Ja. Återbetalningar av lånet kan bli den kluriga frågan. Ger man lån högt upp i åldrarna ska det också betalas tillbaka, säger Carl-Johan Stolt.

Han menar att man i samband med utredningen måste se över om åldern som årsbeloppen beräknas på behöver höjas, som i dag är 60 år. Årbeloppet är det belopp som CSN kräver varje år av låntagaren. Likaså ska avskrivningsåldern på 67 år ses över. Den står i direkt i relation till pensionsåldern.

– Om man ska ge generösare villkor behöver vi titta på om det behövs andra återbetalningsregler och om låntagare ska behöva betala längre upp i åldrarna, säger han.

Ministern: "Krav på kompetensutveckling"

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning säger i ett pressmeddelande:

– I dagens kunskapssamhälle ställs det krav på kompetensutveckling under större delen av yrkeslivet. Det är därför centralt att det finns bra möjligheter till studiefinansiering även högre upp i åldrarna.

Forrige artikel MP:s toppnamn gillar L mer än S MP:s toppnamn gillar L mer än S Næste artikel Lövin: Flygstrategins prognoser är för gamla Lövin: Flygstrategins prognoser är för gamla