Utdelning från fastighetsbolag ökar statens överskott

EKONOMI. Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på hela 21,1 miljarder kronor.  Utdelningar från det statliga bolaget Specialfastigheter förbättrade budgetsaldot.

Staten fortsätter att ta ut stora utdelningar i sina bolag. I augusti delade Specialfastigheter i Sverige AB ut 2,1 miljarder kronor till staten, inte som en del av vinsten utan för att bolagsstämman 2015 har beslutat att minska aktiekapitalet i bolaget.

Augusti är vanligtvis en bra månad för statens finanser. I år blev inkomsterna för staten extra höga. De totala inkomsterna i statens budget blev 80,2 miljarder kronor, medan de totala utgifterna uppgick till 59,0 miljarder kronor. Överskottet på 21,1 miljarder kronor är 9,4 miljarder kronor högre än samma månad föregående år, det rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV.

Förutom utdelningar var statens inkomster höga till följd av höga skatteinkomster. Ökningen beror till stor del på att skatt på varor och tjänster ökar med 5,0 miljarder kronor. Skatteinkomsterna blev sammanlagt 74,5 miljarder kronor i augusti.

Efter åtta månader visar statens budget ett överskott på 38,1 miljarder kronor. Det är 6,2 miljarder kronor högre än för samma period 2014.

 

Forrige artikel Inte enkelt att straffa terrorresa Næste artikel Lättare att avhysa EU-migranter
Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

ÖVERBLICK. Coronakrisen har gjort att stödet för Socialdemokraterna skjuter i höjden. Flera som har sitt uppehållstillstånd knutet till arbete riskerar att förlora det, varnar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Personal på Statens servicecenter exponeras för smitta. Läs Altingets överblick.