Unga som inte klarar gymnasiet – inte bara en förlust för individen

SAMHÄLLSKOSTNAD. 1 av 10 klarar inte av sina gymnasiestudier. Enligt en rapport som Skandias stiftelse Idéer för livet publicerar innebär det stora konsekvenser på olika nivåer.

En rapport framtagen av teknologie doktorn Nima Sanandaji som är byggd på statistik från SCB visar på de stora samhällsförluster som icke genomförd gymnasieutbildning innebär.

Att 1 av 10 inte klarar av gymnasiet blir inte bara en förlust på individnivå, då de flesta jobb numera kräver gymnasiestudier som minimikrav, utan även på samhällsnivå. Totalt blir samhällskostnaden för en ofullständig eller utebliven gymnasieutbildning 53 miljarder kronor.

”I den moderna kunskapsekonomin, där avslutade gymnasiestudier närmast är ett minimikrav, utgör det ett dystert bevis på samhällets oförmåga att förbereda unga för framtiden”, skriver Skandia.

Lena Hök, verksamhetschef för Stiftelsen Idéer för livet, säger i ett pressmeddelande att de tidigare argumenten kommunerna använt sig av inte är hållbara.

– Att unga inte klarar skolan är ett underskattat problem både mänskligt och ekonomiskt. Att som kommun inte ha råd med insatser är ett återkommande argument, men faktum är att det är dyrare att låta bli.

I rapporten sammanställs kostnader på både nationell nivå och nedbrutet på alla 21 län i landet.

Forrige artikel Löfven får 4 000 i lönelyft Næste artikel MP fortsatt under spärren