Trots utmaningarna – EU-omstöpt järnvägsplanering backas brett av kandidaterna

Systemen och tekniken för att planera hur järnvägen ska utnyttjas skiljer sig kraftigt åt inom unionen. Men trots farhågor och bistra erfarenheter nationellt, får försöket att skapa mer enighet och sömlösa transporter över gränserna tummen upp hos partiernas toppkandidater.

Kan mer långsiktig förplanering av tåglägen, där även europeiska parter plockas in, leda till mer trafik på rälsarna framöver? Det är en av ingångarna i den reform som troligen kommer att slutförhandlas efter valet.&nbsp; <br>
Kan mer långsiktig förplanering av tåglägen, där även europeiska parter plockas in, leda till mer trafik på rälsarna framöver? Det är en av ingångarna i den reform som troligen kommer att slutförhandlas efter valet. 
Foto: Johan Nilsson/TT
Jacob Hederos

Som en del i paketet av åtgärder som lagts fram under slutet av mandatperioden för att underlätta för grönare transporter inom EU ligger ett förslag med målet att få en mer enhetlig järnvägsplanering på plats. Ambitionen är att nå ett mer effektivt nyttjande av Europas rälsar, och öka trafiken på densamma.

För den som följt genomförandet av det digitala järnvägsplaneringsverktyget MPK känns tongångarna igen.

Och samtidigt som många parter ställer sig bakom de uttalade målsättningarna, visade vägen till ett digitaliserat effektivare tågplaneringssystem i Sverige att det inte är den lättaste övningen att få till i praktiken.

Läs också

Bland svenska remissinstanser är dock den generella tongången välkomnade, även om exempelvis Näringslivets transportråd varnar för att paketet, som också ska ersätta och ta bort befintlig lagstiftning på området, riskerar att leda till att de vinster för tåggodstransporterna som finns i dagens system inte överlever i omtaget.

Mer förplanering

Hela paketet omfattar ett stort antal förändringar för hur järnvägskapaciteten ska planeras. Bland annat genom att förberedelser för att tilldela tåglägen ska genomföras i en femårscykel, som ska komplettera de årliga tågplansarbetet i exempelvis Sverige.

Så tycker toppkandidaterna

I flera artiklar undersöker Altinget vad toppkandidaterna i EU-valet tycker i en rad frågor.

Svaren kommer från en enkätundersökning som Altinget genomfört med alla förstanamn på partiernas valsedlar.

Läs fler delar här:

Senaste överflyttningshävet får brett stöd av toppkandidater

Så tycker toppkandidaterna om att begränsa leverantörsleden

Trots utmaningarna – EU-omstöpt järnvägsplanering backas brett av kandidaterna

Stor oenighet bland toppkandidater om sociala pelarens framtid

Tydlig partisplittring i frågan om framtida CAP

En annan del i det styrmedelspaket är bland annat att delegera ett större mandat till EU-kommissionen att få på plats detaljregelverk för att få järnvägsplaneringen mer enhetlig.

Men utöver det föreslår EU-kommissionen stärkt EU-gemensam samordning på området. EU-parlamentet gick därefter än längre i sin position, genom att ge ytterligare mandat till europeiska organ att ta plats i den gemensamma planeringen, samtidigt som antalet tågbanor som ska samordnas är fler.

Sju av åtta partier bakom framförhandlad position

I ministerrådet är det fortsatt oklart vad det är som överlever. Men av de svenska partierna var sju av åtta partiers parlamentariker positiva till den framförhandlade positionen som togs i mars. Samtidigt intar toppkandidaterna i sina svar en mer avvaktande hållning.

Frågan som ställdes:

EU-kommissionen vill ge EU-institutioner mer makt att samordna järnvägskapacitetsplaneringen. Bör de få det? Varför/varför inte?

”Vi är positiva till förordningens syfte om att öka kapaciteten och underlätta för den gränsöverskridande trafiken på det europeiska järnvägsnätet. Förslaget innebär dock en för stor omställning jämfört med nuvarande ordning,” svarar KD:s Alice Teodorescu Måwe, och tillägger:

”Frågan skulle behöva analyseras ytterligare och mer makt ska inte ges till EU-institutionerna utifrån förslagets nuvarande form.”

Den senare beskrivningen delas dock inte av inte av aktörerna på marknaden, där ett samarbete med bland andra Tågföretagen som medlemmar anser att makten fortsatt förflyttas för långt i EU-parlamentets framförhandlade position.

Pekar på stor omställning

Moderaternas Tomas Tobé, som också röstade för den framförhandlade positionen, tillägger vidare:

”Det viktiga är att vi säkrar effektiva järnvägstransporter, det måste säkerställas då detta skulle vara en väldigt stor omställning jämfört med i dag.”  

Bland de andra partierna är entusiasmen högre inför den linje som pekats ut.

”Förutsatt att det inte hindrar Sverige från att göra de kapacitetshöjande satsningar på järnvägen som behövs specifikt här. Möjligheterna att åka tåg mellan EU-länder behöver stärkas för att tågresor ska kunna ersätta flygresor i större utsträckning.” svarar Jonas Sjöstedt (V).

Vi vill underlätta internationellt tågresande och gränsöverskridande transporter. Därför är vi öppna för att titta på sådana lösningar.

Moderaternas Tomas Tobé
Liberalernas Karin Karlsbro fortsätter:

”Det är bra att det kommer ny lagstiftning på plats som möjliggör effektiv användning av järnvägsinfrastruktur och järnvägstrafik.”

MP:s Alice Bah Kunkhe lägger till:

”Ökad samordning på EU-nivå, samtidigt som medlemsstaterna behåller bestämmanderätten över sin egen infrastruktur, är nödvändig för att förbättra transportflödet av internationell trafik på järnvägen och effektivisera användningen av järnväg och därmed öka kapaciteten. Ökad samordning skapar mervärde för hela EU.”

”Det är viktigt att järnvägstrafiken mellan Europas länder samordnas bättre. Det gynnar Europas utveckling och tillväxt och underlättar för oss medborgare.” svarar Socialdemokraternas Heléne Fritzon.

SD ensamma motståndare

Samtidigt sticker just ett parti särskilt ut i sammanhanget. För när EU-parlamentet skulle slutomrösta om sin hållning till förslaget var SD-ledamöterna samt tidigare SD-ledamoten Peter Lundgren ensamma i sin partigrupp om att aktivt rösta mot det framförhandlade mandatet till slutförhandlingarna med rådet. Charlie Weimers svarar:

”Järnvägskapacitetsplanering inom Sverige är svårt nog. Det blir inte enklare för hela EU. EU:s förslag skulle låsa tåglägen i fem år även om de inte utnyttjades. Förslaget skulle möjligen förenkla järnvägstransporter mellan länder men helt säkert försämra järnvägstransporter inom landet.”

Ministerrådets belgiska ordförandeskap siktar på att medlemsländerna ska anta sitt förhandlingsmandat vid transportministermötet i juni. Huruvida EU-parlamentets position står fast efter valet återstår att se, men en stark majoritet på 565 ledamöter ställde sig bakom positionen när den antogs i mars.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024