Trots kritik – strängare asyllag får stöd

MIGRATION. Kritiken mot regeringens skärpta asylregler är hård. Men förslaget kommer ända att röstas igenom i riksdagen. Bara Vänsterpartiet och Centern säger blankt nej till planerna.

I höstas gjorde regeringen och de borgerliga upp om en ny asylpolitik. Därefter gick S- och MP-regeringen på egen hand ett steg längre och presenterade planer på en skärpning av de svenska asylreglerna som enligt regeringen kommer att hamna på EU:s miniminivå.

Grundbulten är en temporär treårig lag med tillfälliga uppehållstillstånd, skärpt anhöriginvandring och hårdare krav på försörjning. Lagen ska träda i kraft den 20 juli i år.

Alla oppositionspartier har nu lämnat sina motförslag och då framgår att det finns ett klart stöd för huvudlinjen, trots ett ifrågasättande av olika delar av förslaget. Det visar Altingets genomgång av motionerna. Därmed kommer regeringen att få stöd för sitt förslag vid omröstningen den 21 juni.

Stöd från Moderaterna

Tydligast visar sig detta genom att Moderaterna säger ja till lagförslaget som ligger i linje med tidigare M-förslag om tillfälliga uppehållstillstånd och skärpta försörjningskrav. Moderaterna vill dock gå steget längre och införa en tillfällig flyktingpaus. Det behövs för att skapa ordning i asylprocessen och för att få mottagandet att fungera bättre. Förslaget innebär att Sverige ska ta emot kvotflyktingar och asylsökande som kommer direkt från tredje land. Men övriga asylsökande ska direktavvisas och hänvisas till det land som de kom ifrån – i praktiken Tyskland eller Danmark, enligt Moderaterna.

Moderaterna är samtidigt kritiska till att regeringen varit senfärdig med att få åtgärder på plats och att den bryter mot delar av höstens migrationsuppgörelse. Det gäller bland annat förslaget att kvotflyktingsystemet delvis ska användas för anhöriga till personer som beviljas tillfälliga uppehållstillstånd. Det innebär en urholkning av systemet, anser Moderaterna som inte vill ändra reglerna. Även Liberalerna och KD säger nej till att använda flyktingkvoten till anhöriginvandring.

Stora brister och lidande

I riksdagen återfinns det starkast motståndet hos Vänsterpartiet och Centerpartiet. Vänsterpartiet ingick inte i den uppgörelse om migrationspolitik som regeringen och allianspartierna slöt i oktober förra året. Och partiet sammanfattar sin kritik: ”Sammantaget har detta lagförslag så många brister, är så dåligt underbyggt och analyserat, kommer att skapa så mycket lidande samt innebär så stora avsteg från grundtanken med asylrätten att Vänsterpartiet omöjligen kan ställa sig bakom det.”

Vänsterpartiet anser också att lagen, om den införs, inte ska tillämpas vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd som registrerats innan lagen har trätt i kraft. Regeringens förslag innebär att de strängare reglerna ska gälla från och med den 24 november förra året, då planerna först presenterades. Vänsterpartiet menar att den typen av retroaktiv lagstiftning kan strida mot Europarätten.

Splittrar familjer

Även Centerpartiet vill att riksdagen avslår propositionen. Partiet understryker dock att det står bakom höstens uppgörelse. Det Centern nu vänder sig mot är bland annat att regeringen har gått längre och vill att fler ska omfattas av reglerna om tillfälliga uppehållstillstånd.

Förslagen riskerar att få stora negativa effekter, enligt C. ”De minskar både möjligheten för utsatta människor att söka asyl och möjlig­­het­en för de som får asyl att etablera sig i samhället. De gör byråkratin krång­lig­are och mer om­fatt­ande, de gör vägen till jobb längre och de splittrar barnfamiljer”.

Kritik men inte avslag

Liknande kritik kommer från Liberalerna som dock inte yrkar på att riksdagen ska avslå propositionen. Men partiet håller fast vid migrationsuppgörelsen och ifrågasätter regeringens förslaget på flera punkter, bland annat när det gäller utvidgningen av de tillfälliga uppehållstillstånden, vilket riskerar att drabba de som flyr från kriget i Syrien. De hårdare kraven på återförening riskerar även att splittra barnfamiljer, enligt L.

Kristdemokraterna pekar i sin motion på att regeringen har reagerat för sent och kunde har lindrat effekterna av den kraftiga asyltillströmningen om den varit mer aktiv. Partiet håller fast vid den linje som lanserades redan hösten 2014 – att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel för alla utom kvotflyktingar och detta ska gälla permanent. Partiet motsätter sig försämringarna för anhöriginvandring då det splittrar familjerna. ”Det är viktigt för att alla människor mår bäst av att ha sina nära och kära omkring sig”, skriver KD i motionen.

SD nöjd men vill gå längre

Sverigedemokraterna som genom åren har stått för den mest restriktiva asylpolitiken anser att regeringens förslag är i rätt riktning, men partiet vill gå längre. Bland annat vill SD ha en permanent lag om  miniminivåer i asylpolitiken istället för en tillfällig. Partiet vill inte bara begränsa anhöriginvandring till Sverige utan stoppa den helt och anser att regeringen borde utreda den frågan.  

SD säger även nej vill till möjligheten för asylsökande att få permanenta uppehållstillstånd genom arbete.

Arbetslinjen

Det förslag som regeringen har lagt fram och som i stort sett följer det som partierna enades om i migrationsuppgörelsen i oktober innebär att ett tillfälligt uppehållstillstånd kan omvandlas till ett permanent för den som får ett arbete och kan försörja sig.

Regeringen vill dock se en förändring så att reglerna om att omvandla ett tillfälligt uppehållstillstånd inte gäller personer under 25 år som saknar gymnasieutbildning eller motsvarande. Motivet är att hindra  unga att strunta i gymnasiet och istället ge sig ut och leta jobb, eftersom ett jobb ökar möjligheten att få permanent uppehållstillstånd.

– Ensamkommande barn som inte har gymnasieutbildning vill vi ha i skolbänken. Vi vill inte att de avbryter sin utbildning och ger sig ut för att försöka hitta jobb, sade Migrationsminister Morgan Johansson (S) till Altinget tidigare i våras.

Forrige artikel Privata företag kan ta över uppgift från ambassad Næste artikel V: Regeringen säljer ut integriteten till USA
MTR: Dags för ett helhetsgrepp om järnvägsinvesteringar

MTR: Dags för ett helhetsgrepp om järnvägsinvesteringar

DEBATT. Nästan allt påverkas av coronapandemin och samtidigt står vi inför en omfattande klimatkris. Med låg ränta och ett gynnsamt investeringsklimat bör vi ta ett helhetsgrepp om järnvägsinvesteringar, skriver Mark Jensen, vd för tågbolaget MTR.