Transportstyrelsen får ny roll vid oenighet om flygplatsavgifter

INFRASTRUKTUR. Riksdagen har beslutat att ändra reglerna för flygplatsavgifter.

Ändringarna gäller bland annat krav på beslut efter samråd, tidpunkter för offentliggörande av beslut och motivering av beslut i delar där det råder oenighet mellan flygplatsens ledning och flygbolagen.

Transportstyrelsen blir också skyldig att pröva beslut om flygplatsavgifter om parterna inte är överens.

Bakgrunden är att EU-kommissionen ansåg att Sverige inte levde upp till EU-reglerna på området.

Reglerna gäller för stora flygplatser.  I Sverige är det bara Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter som uppfyller kriteriet för detta och som omfattas av lagen.

Lagen om flygplatsavgifter innehåller bestämmelser om samråd där flygplatsavgifterna fastställs. Avgifter betalas av flygbolagen för att få tillgång till tjänster från flygplatsens ledningsenhet. Det kan till exempel vara tjänster för landningar, starter, belysning och parkering av flygplanen eller tjänster för hantering av passagerare och gods.

Forrige artikel Beslut om rovdjursjakt ska prövas i domstol Næste artikel Offentliga handlingar ska bli lättare att hitta