Trafikverket ska utreda om Sverige ska ha längre lastbilar

KORTNYTT. Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utreda om Sverige ska tillåta längre lastbilar. 

Trafikverket ska i sin utredning titta på hur införandet av längre fordon på Sveriges vägar kommer påverka möjligheterna för Sverige att nå de transportpolitiska målen. Samhällsekonomiska effekter och kostnader ska analyseras av ett potentiellt införande. En del av uppdraget blir också att studera hur införandet av långa fordon påverkar möjligheterna att flytta godstransporter från vägnätet till järnväg och sjöfart. Inom ramen för uppdraget blir också att beakta EU-regler som gäller längd av fordon. 

Läs mer: Trafikverket flyttar mer gods från väg till järnväg 

Om analysen tillåter ska Trafikverket föreslå hur längre fordon kan införas på Sveriges vägar på ett sätt som leder till ökad transporteffektivitet, minskad miljöpåverkan och ökad intermodalitet och som ej påverkar trafiksäkerheten negativt.

Trafikverket ska redovisa uppdraget till näringsdepartementet senast den 31 mars 2019.
 
Gör Altingets valkompass: Finansminister för en dag 

Forrige artikel Utländsk militär kan bjudas in till försvarsövningar Næste artikel S vill avskaffa förhandsprövning för Public service