Tolkning för brottsoffer byggs ut

RÄTTSVÄSEN. Reglerna om tolkning brottsoffer ska skärpas. Det blir en effekt när Sverige ska införa ett EU-direktiv.

EU:s brottsofferdirektiv antogs hösten 2012 och ska vara genomfört senast den 16 november i år. I det stora hela uppfyller svensk lag direktivets krav. Men det krävs några ändringar när det gäller tolkning och översättningen åt målsäganden i ett brottmål, enligt regeringens proposition.

Förändringen innebär en skyldighet för domstol att anlita tolk för en målsägande som inte behärskar svenska. I dag anlitas regelmässigt tolk om en målsägande inte behärskar svenska, men det är inte obligatoriskt. Och för att direktivet ska uppfyllas införs nu en sådan skyldighet. När det gäller översättning ska lagen ändras så ska rätten ska vara skyldig att på begäran av en målsägande göra en översättning av en handling i brottmål, eller de viktigaste delarna av den, om handlingen är av väsentlig betydelse för att målsäganden ska kunna ta tillvara sin rätt.

Lagändringarna ska träda ikraft den 1 november 2015.

Forrige artikel Svensk insats i Mali ska förlängas Næste artikel Hårda tag mot kampsportsmatcher

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.