Tidigare riksdagsledamöter som gick bort under 2021

Flera tidigare riksdagsledamöter avled under året. Många av de var stora profiler under sin aktiva tid i politiken. 

Placeholder image
Beng Göransson, Elver Jonsson, Karl Erik Olsson, Kenneth Johansson, Maj Britt Theorin och Bengt Gustavsson har alla gått bort under 2021. Foto: Leif R Jansson, Annette Friberg, Claudio Bresciani, Jonas Ekströmer, Hossein Salmanzadeh, Peter Diedrich/TT

Elver Jonsson (FP) 1936–2021

Elver Jonsson var till yrket postiljon. Som 34-åring kom han in i riksdagen och stannade där i över 30 år.

Det var i arbetsmarknadsutskottet han gjorde sitt avtryck. Han var ledamot av utskottet år 1976–2002 och under den perioden både ordförande (1978–1982) och vice ordförande (1985–1998) för utskottet.

Elver Jonsson som kommunalråd 2004.
Elver Jonsson som kommunalråd 2004. Foto: Annette Friberg / TT
När han lämnade riksdagen 2002 var det inte för att pensionera sig. I stället blev han kommunstyrelsens ordförande i hemkommunen Alingsås. Efter en mandatperiod som det växlade han över och blev kommunfullmäktiges ordförande, vilket han var fram till 2010.

Elver Jonsson avled i början av januari, 84 år gammal.

″Vi minns en frisinnad kämpe och vän med stor värme och tacksamhet.″, skrev Bengt Westerberg, Maria Leissner, Lars Leijonborg, Jan Björklund och Nyamko Sabuni i ett minnesord i Dagens nyheter.

Per-Richard Molén (M) 1933–2021

Per-Richard Molén (M) kom från Härnösand och började sin politiska bana i Västernorrland. Han blev 1973 ordförande för Moderaterna i Sundsvall och förste vice ordförande för Moderaterna i Västernorrland. 1976–1982 var han ledamot i landstingsfullmäktige.

Per Richard Molén i riksdagen 1998.
Per Richard Molén i riksdagen 1998. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Efter valet 1982 tog Molén steget in i riksdagen. Han satt två mandatperioder innan han lämnade 1988. Men bara tre år senare var han tillbaka igen efter en framgångsrik personvalskampanj som petade riksdagsledamoten Eva Björne (M). Han lämnade riksdagen ännu en gång 1994 för att efter att återigen ha bedrivit en framgångsrik personvalskampanj komma in i riksdagen en tredje gång fyra år senare. Under mandatperioden var han ledamot i trafikutskottet. Han lämnade riksdagsuppdraget våren före valet 2002.

Framför allt var Per-Richard Molén verksam som energipolitiker. Han var i slutet av 1980-talet Moderaternas talesperson i energifrågor, ledamot i näringsutskottet 1991–1994 och ingick i Energikommissionen 1994–1996. Han var också ledamot i Moderaternas partistyrelse under 1990-talet.

Per–Richard Molén avled den 18 januari, 87 år gammal.

Karl Erik Olsson (C) 1938–2021

Karl Erik Olsson var lantbrukare till yrket. Hans politiska karriär började i Centerpartiets ungdomsförbund där han var ordförande 1971–1974.

Han var riksdagsledamot i två omgångar, 1976–1979 samt 1985–1995. Under flera år av den sistnämnda perioden var han också ordförande i jordbruksutskottet.

Karl Erik Olsson.
Karl Erik Olsson. Foto: Claudio Bresciani/TT
Olsson var också jordbruksminister i Carl Bildts regering, 1991–1994.

– Hans unika gärning under många decennier för att stärka den svenska landsbygden och lantbruket kan inte nog understrykas. Han har spelat en central roll för att minska antibiotikaresistensen, stärka djurskyddet och värna svenskt lantbruk, sade partiledaren Annie Lööf (C), i ett pressmeddelande.

Efter åren i riksdag och regering ställde Karl Erik Olsson upp i valet till Europaparlamentet 1995 och kom in. I valet 1999 placerades han på andra plats på Centerns lista. Partiet fick bara ett mandat men Olsson lyckades kryssa sig förbi förstanamnet Görel Thurdin så det blev ytterligare fem år i Bryssel.

Några år efter att Karl Erik Olsson lämnat Europaparlamentet blev han ordförande för SPF Seniorerna, vilket han var fram till 2014.

Han avled i januari, 82 år gammal.

Staffan Anger (M) 1943–2021

Staffan Anger var utbildad civilekonom och under 20 års tid vd för stålkoncernen Outokumpu. Han arbetade också en tid i det militära, som kapten vid Jämtlands fjälljägarregemente.

Staffan Anger i riksdagen 2006.
Staffan Anger i riksdagen 2006. Foto: Jonas Ekströmer / TT
Anger var även politiskt aktiv för Moderaterna. Han satt nästan 40 år i kommunfullmäktige i Västerås. Åren 2006–2014 var han riksdagsledamot. I riksdagen var han i tur och ordning ledamot i utbildningsutskottet, näringsutskottet och finansutskottet.

Efter tiden i riksdagen var han ledamot av kommunstyrelsen i Västerås fram till 2018.

Staffan Anger avled i mitten av februari, 77 år gammal.

Maj Britt Theorin (S) 1932–2021

Maj Britt Theorin hade en lång karriär i Sveriges riksdag. Hon blev invald redan 1971 och slutade först 1995 då hon i stället tog plats i Europaparlamentet. Där blev hon kvar till 2004.

Under tiden i Bryssel var Theorin bland annat ledamot i utskottet för utrikes–, säkerhets– och försvarsfrågor. Även i riksdagen hade hon tidigare suttit i utrikesutskottet.

Maj Britt Theorin var riksdagsledamot i 24 år och sedan europaparlamentariker i nio år.
Maj Britt Theorin var riksdagsledamot i 24 år och sedan europaparlamentariker i nio år. Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Sitt stora politiska engagemang hade Maj Britt Theorin i freds– och nedrustningsfrågor. Hon ledde Sveriges nedrustningskommission 1982–1991. Hon var också under en period ordförande för FN:s expertkommission om kärnvapen och FN:s studie av militär och miljö. Som enda kvinna ingick Maj Britt Theorin också 1995–1996 i den så kallade Canberrakommissionen som syftade till att lägga en plan för en kärnvapenfri värld. Mellan 1992 och 2000 var han ordförande för Internationella fredsbyrån.

Dåvarande statsminister Stefan Löfven (S) var en av dem som beklagade Theorins bortgång.

”Jag lärde känna Maj Britt Theorin som en stridbar och modig person”, skrev statsministern i ett mejl till TT.

Bengt Gustavsson (S) 1925–2021

Gustavsson började sin yrkesbana som metallarbetare och verktygsarbetare. Han blev senare ombudsman för Socialdemokraterna i sörmlandsdistriket. 1958 kom han in i riksdagens första kammare och satt i denna till 1970. 1971–1980 var han ledamot av enkammarriksdagen.

Bengt Gustavsson presenterar regeringsuppdrag om den svenska försvarsindustrins verksamhet i utlandet 1987.
Bengt Gustavsson presenterar regeringsuppdrag om den svenska försvarsindustrins verksamhet i utlandet 1987. Foto: Peter Diedrich/SvD/TT
Under sin tid i riksdagen profilerade han sig som försvarspolitiker. Han var ledamot i försvarsutskottet, sakkunnig i försvarsdepartementet och ledamot i flera försvarspolitiska utredningar. 1980 valdes han in som ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien.

Gustavsson lämnade riksdagen 1980 för att bli landshövding i Södermanland. En post han innehade till pensioneringen, 1990.

Han avled i maj, 96 år gammal.

 

Bengt Göransson (S) 1932–2021

Göransson var riksdagsledamot 1985–1991. Men det är framför allt som minister han gjorde sig känd. Han var kulturminister 1982–1989 och därefter utbildningsminister 1989–1991.

Bengt Göransson.
Bengt Göransson. Foto: Leif R Jansson/TT
”Det finns få som har präglat den svenska kulturpolitiken som Bengt. Han hade sin bakgrund och sitt engagemang i folkrörelserna, folkbildningen och han brann för en jämlik tillgång till kultur”, skrev dåvarande statsminister Stefan Löfven i en kommentar till TT.

Göransson avled i juni, 88 år gammal.

 

 

Rolf K. Nilsson (M) 1956–2021

Rolf K. Nilsson hade en karriär som journalist och publicist före sin tid i riksdagen. Bland annat som politisk redaktör och chefredaktör på Gotlands Allehanda. I riksdagen satt han 2006–2010 och var ledamot i försvarsutskottet.

Rolf K. Nilsson som nybliven riksdagsledamot 2006.
Rolf K. Nilsson som nybliven riksdagsledamot 2006. Foto: Jonas Ekströmer / TT
”Som övertygad försvarsvän satte han sig orubbligt emot de försvarsnedskärningar som drevs av partivännerna på finansdepartementet. Det kostade på i relationerna till partiledare och gruppledning, men för Rolf K Nilsson var det självklart att sätta Sveriges säkerhet före den egna karriären.”, går det att läsa i ett minnesord i Dagens nyheter.

Efter riksdagstiden var Nilsson aktiv som kommunikations- och medierådgivare. Han kom att lämna Moderaterna för Medborgerlig samling år 2017. Rolf K. Nilsson avled i juli, 65 år gammal.

Margareta Viklund (KD) 1930–2021
Margareta Viklund.
Margareta Viklund. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kristdemokraten Viklund satt i riksdagen 1991–1994 och 1998–2002. Under den första vändan var hon ledamot i utrikesutskottet och i den senare ledamot i försvarsutskottet.

Hon var också ordförande för KD:s kvinnoförbund 1983–1996. Viklund avled i somras, 91 år gammal.

 

 

Kenneth Johansson (C) 1956–2021

Kenneth Johansson kom från Dalarna och var bland annat oppositionsråd i Falu kommun i början av 1990–talet. 1998 kom han in i riksdagen och stannade där till 2012.

Under sin politiska gärning var han aktiv i sociala frågor, först som socialnämndens ordförande i Falu kommun och senare som ledamot av socialutskottet i riksdagen. 2010–2012 var han ordförande för socialutskottet.

Kenneth Johansson som landshövding tar emot prinsparet.
Kenneth Johansson som landshövding tar emot prinsparet. Foto: Jonas Ekströmer/TT

År 2012 lämnade Johansson riksdagen för att bli landshövding i Värmland. Den posten innehade han till den 31 december 2018.

”Kenneth Johansson var en varm och hjärtlig person, som med stort engagemang tog sig an ämbetet som Landshövding i Värmland. Han brann för Värmlands utveckling och såg alltid till värmlänningarnas bästa.”, skrev Länsstyrelsen i Värmland på sin hemsida i samband med hans bortgång.

Från maj 2019 fram till sin död var Kenneth Johansson ordförande i Statens medicinsk–etiska råd (Smer). Han hade tidigare varit ledamot i rådet mellan 1999 och 2006.

Olle Göransson (S) 1929–2021

Göransson satt nästan ett kvarts sekel i riksdagen. Han blev invald i tvåkammarriksdagen 1964 och lämnade enkammarriksdagen 1988. Under sin tid i riksdagen var han engagerad i försvarsfrågor och deltog i flera stora utredningar.

Olle Göransson.
Olle Göransson. Foto: Riksdagen
Han var också ordförande i Västmanlands partidistrikt i 19 år och satt även i Socialdemokraternas partistyrelse under flera år.

Olle Göransson grundade också Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (RIFO) för att organisera samarbetet mellan riksdagsledamöter och forskare, samt Riksdagens veteranförening.

Han avled i juli, 91 år gammal.

Maud Björnemalm (S) 1936–2021

Maud Björnemalm började sin politiska bana i Lindesberg. 1980 blev hon kommunalråd för att fem år senare väljas in i riksdagen. Hon satt i riksdagen i 17 år innan hon lämnade år 2002.

Maud Björnemalm i riksdagen 1998.
Maud Björnemalm i riksdagen 1998. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Björnemalm var under större delen av sin riksdagstid ledamot i socialförsäkringsutskottet och under 1990–talet också partiets talesperson i migrationsfrågor. 

"Vi tackar Maud för hennes stora insatser och minns henne med stor värme.", skrev partikollegorna i Örebro län i samband med hennes bortgång.

Hon avled i augusti, 85 år gammal.

 

 

Birgitta Johansson (S) 1943–2021

Metallarbetaren Johansson satt över 20 år i riksdagen (1976–1998). I riksdagen var hennes engagemang främst i näringsutskottet. Hon började som suppleant i utskottet i slutet av 1970–talet. 1985 blev hon ordinarie ledamot för att 1992 bli vice ordförande. Under sin sista mandatperiod, 1994–1998, var hon ordförande i utskottet.

Birgitta Johansson som riksdagsledamot 1994.
Birgitta Johansson som riksdagsledamot 1994. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Men Johansson hade också flera andra engagemang. Hon hann också med att vara ledamot i riksbanksfullmäktige, valberedningen, EES–utskottet och Krigsdelegationen. 

Efter tiden i riksdagen blev hon regionpolitiker och bland annat ledamot i regionfullmäktige i Västra Götaland.

Hon brann för att få fler kvinnor engagerade i politiken och var en av dem som drev på för att Socialdemokraterna skulle införa varvade listor.

Birgitta Johansson avled i augusti, 78 år gammal.

Jörn Svensson (V) 1936–2021

Svensson var doktor i ekonomisk historia. Från början var han socialdemokrat men blev sedermera en av Vänsterpartiets mest tongivande politiker genom tiderna. Han var riksdagsledamot 1971–1988 och europaparlamentariker 1995–1999. Han satt också i Vänsterpartiets partistyrelse i 23 år.

Jörn Svensson i mitten på bild av VPK:s riksdagsgrupp 1970.
Jörn Svensson i mitten på bild av VPK:s riksdagsgrupp 1970. Foto: SvD/TT

Han profilerade sig bland annat som en tidig förespråkare för homosexuellas rättigheter. Sedan 2013 delas Jörn Svensson–priset ut av Vänsterpartiet. Det går till "enskilda personer eller organisationer som arbetat för HBTQ–personers rättigheter i Jörn Svenssons anda."

”Vila i frid Jörn. Tack för att jag fick lära känna dig och arbeta tillsammans med dig i EU–parlamentet”, skrev Vänsterpartiets tidigare partiledare Jonas Sjöstedt på Twitter i samband med hans bortgång i november.

Jörn Svensson blev 85 år.

Ragnhild Pohanka (MP) 1932–2021

En av Miljöpartiets grundare och pionjärer gick ur tiden i november när Ragnhild Pohanka, språkrör 1984–1986, avled 89 år gammal. När partiet tog klivet in i riksdagen 1988 blev hon av riksdagsledamöterna. Hon var även med när partiet på nytt klev in i riksdagen 1994.

Ragnhild Pohanka.
Ragnhild Pohanka. Foto: Janerik Henriksson/TT
”Ragnhild var på så många sätt ett föredöme som politiker. Vi är många som har anledning att tacka henne för så mycket. Jag inte minst”, skrev språkrörskollegan Birger Schlaug i tidningen Syre.

Under båda sina mandatperioder i riksdagen satt hon som ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Hon lämnade Miljöpartiet för Vänsterpartiet år 2002 och var senare aktiv för V i kommunpolitiken i Borlänge.

Ragnwi Marcelind (KD) 1953–2021

Marcelind arbetade inom barnomsorg och missbruksvård innan hon blev politiker på heltid. Det politiska engagemanget började på kommunal nivå i Gävle, gick via landstinget i Gävleborg, två mandatperioder i riksdagen 1998–2006 och avslutades med två mandatperioder som statssekreterare vid Regeringskansliet 2006–2014.

Ragnwi Marcelind.
Ragnwi Marcelind. Foto: Jonas Ekströmer/TT
I riksdagen var hon först ledamot i justitieutskottet för att senare bli ordförande för bostadsutskottet. Efter att KD tagit plats i regeringen efter valet 2006 blev hon statssekreterare hos äldre– och folkhälsominister Maria Larsson (KD).

Marcelind var också en av dem som låg bakom att KD började med demonstrationståg för familjen på första maj.

Hon avled i början av december, 68 år gammal. Minnesordet i Dagens nyheter skrevs under av KD:s tre senaste partiledare Alf Svensson, Göran Hägglund och Ebba Busch samt Maria Larsson.

Inger Koch (M) 1934–2021

Inger Koch.
Inger Koch. Foto: Riksdagen
Koch var riksdagsledamot för Moderaterna i två omgångar. Först 1983–1985 och sedan 1987–1998. Hon var engagerad i internationella frågor. Koch var ledamot i utrikesutskottet, ledamot i Nordiska rådets svenska delegation och vice ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen.

Koch var även med och tog fram Moderaternas idéprogram 2011. Det som gällde fram till i år, då ett nytt antogs.

Inger Koch avled i december, 86 år gammal.

Ing-Marie Hansson (S) 1932–2021

Hansson började sin politiska bana i Gävle och blev med tiden kommunalråd. Åren 1979–1988 satt hon i riksdagen och var aktiv i kulturpolitiken. Mellan 1982–1988 var hon vice ordförande i kulturutskottet.

Hon avled den 5 december.

Ingrid Sundberg (M) 1925–2021

Ingrid Sundberg.
Ingrid Sundberg. Foto: Riksdagen
Sundberg blev riksdagsledamot redan i andra kammaren år 1966. Hon fortsatte i riksdagen även efter enkammarriksdagens införande och satt sammanlagt 25 år som riksdagsledamot innan hon lämnade efter valet 1991. Mellan 1983 och 1991 var hon ordförande i kulturutskottet.

Sundberg avled strax före jul, 96 år gammal.

 

 

Karl-Göran Biörsmark 1936–2021

På juldagen gick Folkpartiets mångårige riksdagspolitiker KG Biörsmark bort. Han var utbildad lärare och började sitt politiska engagemang i Norrköping som fritidspolitiker.

Karl-Göran Biörsmark.
Karl-Göran Biörsmark. Foto: Jonas Ekströmer/TT

1985 kom han in i riksdagen och tog plats i bostadsutskottet. 1988 bytte han till utrikesutskottet där han blev kvar hela sin riksdagstid fram till 2002. Han var även utskottsordförande under några månader år 1994.

”För oss som var aktiva i samma parti var KG en mentor och ett bollplank (...) Vi som haft förmånen att få KG:s råd återvände gång på gång just för att hans vänskap och stöd var så genuint, varmt och självklart.”, skriver Juno Blom (L), partisekreterare i ett minnesord i Norrköpings tidningar.


    Politik på allvar
    Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
    Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor