Talmannen hoppas på nyktrare syn vid budgetbeslut

BUDGET. Båda blocken har tidigare ryckt ut delar ur budgeten för att driva igenom enskilda politiska önskemål. Men nu ser talmannen Urban Ahlin en tillnyktring på området.

Det råder delade meningar om hur man ska tolka lagen när det gäller om budgeten ska gälla i sin helhet eller om det på olika sätt ska gå att rycka loss delar av budgeten och låta riksdagen rösta om delarna.

Flera gånger har riksdagens partier motiverat på olika sätt att det är relevant och rätt att göra så, medan de partier som vid tillfället varit motståndare ofta hänvisat till budgetlagen och sagt att hela budgeten ska fattas i ett och samma beslut.

På en pressträff med riksdagsjournalister gav talmannen Urban Ahlin (S) sin syn. Han menar att alla har varit lika goda kålsupare.

– Alla partier har gjort det, sade Urban Ahlin men menade att han sett en förändring på senare tid.

– Det har skett en tillnyktring, konstaterade talmannen.

Budgetregler utreds

Det som står i lagen är att riksdagen fattar beslut om statens budget i två steg. I ett första steg tar riksdagen ställning till en beräkning av statens inkomster och till utgiftsramar för statens utgiftsområden. Där anges det belopp som de anslag som hör till utgiftsområdet högst får uppgå till. Därefter fattar riksdagen beslut om de olika anslagen. Tanken är att detta ska främja ett helhetsperspektiv i regeringens och oppositionspartiernas budgetpolitik där jämförbara budgetar ställs mot varandra.

Nyligen tillsatte regeringen en utredning för att se över budgetreglerna.  Det handlar bland annat om frågan vilka lagändringar som kan anses acceptabla att ha med i budgetpropositioner i stället för att förslagen ska läggas fram i enskilda propositioner.

I samband med detta påtalade Centerpartiet att man under kommande höst, när regeringens budgetproposition ska behandlas, är för en restriktiv hållning och att inte bryta ut enskilda utgifts- eller inkomstområden i budgeten.

– Det sysslar vi inte med. Alliansen har gemensamt drivit igenom att vi ska se över reglerna. Vi får en slappare budgetpraxis med hoppande majoriteter. Det leder till okontrollerade statsfinanser, sade partiets ekonomiskpolitiska talesperson Emil Källström till Altinget då.

Beslutskedja: En tydligare budgetprocess

20/1
2017
24/1
2017
21/2
2017
16/10
2017
17/10
2017
19/4
2018

Forrige artikel Jaara Åstrand vill ha en starkare stat och mer eniga politiker Jaara Åstrand vill ha en starkare stat och mer eniga politiker Næste artikel Svenskt stöd till nya kontroller för att resa till EU Svenskt stöd till nya kontroller för att resa till EU
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.