Swedegas ensamt företag att beröras av lagförslag

ENERGI. Lagring av gas i rörledning måste särredovisas, enligt EU:s regler. Regeringens lagförslag som rättar till den svenska lagstiftningen beör ett enda företag: Swedegas.

Första gången som Swedegas redovisar enligt de nya reglerina kommer det att kosta cirka 5000 kronor extra för företaget. Därefter bör företaget ha ordning på rutinerna och merkostnaden kommer att landa på hälften. Den analysen gör regeringen i sin konsekvensutredning för lagförslaget om att lagring av naturgas i rörledning ska särredovisas från den naturgas som lagras i lagringsanläggning respektive förgasningsanläggning från och med år 2016.

Anledningen är redovisningen av gas ska stämma överens med EU:s gasmarknadsdirektiv samt med de svenska reglerna om intäktsramar för naturgasföretag.

Den enda gas som i dag lagras i rörledning är vid transmission, i själva huvudledningen, och där finns endast ett företag på den marknaden. Det är Swedegas som därmed är det enda företag som berörs av regeringens proposition.

Forrige artikel Göran Hägglund avgår som partiledare Næste artikel Baylan: Försäljning av kolkraft ingen riksdagsfråga