Svenskt näringsliv: Elhaveriet är ett hot mot klimatmålen

DEBATT. Det är dags för politiken att ta elförsörjningsfrågan på allvar. Sätt ett mål för leveranssäkerhet, trygga elförsörjningen vi har och se till att skyndsamt bygga ut överföringsförbindelserna. Det skriver Lina Håkansdotter, Svenskt näringsliv.

Lina Håkansdotter
Chef hållbarhet och infrastruktur, Svenskt näringsliv


De senaste veckorna har verkligen satt fingret på hur allvarligt ställt det är med vårt elsystem. Under flera år har såväl elanvändare som elproducenter luftat sin oro för hur elsystemet i framtiden ska kunna leverera till våra energipolitiska mål om leveranssäkerhet, fossilfrihet och konkurrenskraft. Det svar vi mött från politiken är att systemet fungerar, att vi har ett stort elöverskott och att det inte finns några skäl till oro. Denna nonchalanta och avspända attityd blir allt svårare att försvara. De framtidsscenarier kring brister i elsystemet som tidigare målats upp är nu verklighet.

Elpriserna rusar

Svenska kraftnäts kraftbalansrapport som kom för ett par veckor sedan pratar om risk för bortkoppling av elkonsumenter för att det vissa tider finns för lite el i systemet, även om vi räknar med elimport från våra grannländer. För att vara tydlig, detta har aldrig tidigare hänt i Sverige och det är en otroligt stark varningsklocka som regeringen inte kan ignorera.

Vidare har det rapporterats om avtal som slutits mellan Svenska kraftnät och Vattenfall för att säkerställa att den kärnkraft som ska avvecklas vid årsskiftet verkligen körs. Svenska kraftnät har också tvingats strypa överföringen i de redan underdimensionerade ledningarna från norr till söder, för att undvika kollaps i elnätet som helhet. När vi tidigare har talat om risken för effektbrist i Sverige har man alltid utgått från att en sådan situation uppstår en extremt kall och vindstilla vinterdag. Att det fossileldade kraftverket i Karlshamn nu har körts när vindkraftsproduktionen var låg, mitt i den 30-gradiga sommarvärmen, är ytterligare ett tecken på att något är allvarligt fel. Trots gott om vatten i magasinen och högsommarvärme rusar nu elpriserna i södra Sverige.

Brist på konsekvensanalys

Hur har vi hamnat här? Vi har länge haft en energipolitik som subventionerat in stora mängder vindkraft som inte efterfrågas. En marknad som översvämmas ger låga priser, priser som gör det ohållbart för annan produktion att fortsätta köra. Resultatet ser vi nu. Kärnkraften är ”som vanligt” i revision under sommaren, men vi har färre reaktorer än tidigare, och de har förlängt sina revisioner till följd av låga elpriser.

När vi inte har tillräckligt med kärnkraft i systemet tvingas Svenska kraftnät begränsa överföringen från norr för att systemet inte ska kollapsa. Sveriges elanvändning finns framförallt i södra Sverige medan merparten av vindkraft och vattenkraft finns i norr. När skärpet däremellan dras åt får vi gigantiska prisskillnader, överskott på ena stället och underskott på det andra.

En brist på utpekat ansvar, helhetssyn och konsekvensanalys har lett oss hit.

Kritiska brister i systemet

Samtidigt är alla eniga om elektrifieringens viktiga roll för omställningen från det fossila, till nettonollutsläpp i samhället. Vårt stabila elsystem har levererat kraft till konkurrenskraftiga priser under lång tid, något som har varit en förutsättning för vårt välstånd. Hur ska någon våga investera sig in i ökat elberoende under dagens förutsättningar? Riskbenägenheten måste vara väldigt hög, både hos företag som vill producera fossilfritt stål och hos privatpersonen som vill köpa elbil.

Svenskt näringsliv startade för ett år sedan projektet "Kraftsamling elförsörjning" som syftar till att ge inspel till politiken för att säkra en långsiktigt hållbar elförsörjningspolitik. Detta initiativ togs efter en lång tid med signaler om att det svenska elsystemet har kritiska brister. Från näringslivets sida kan vi inte längre vänta på att regeringen agerar med den kraft som behövs.

Lyssna till varningsklockorna

Det är dags för politiken att ta elförsörjningsfrågan på allvar. Den akuta krisen är svår att lösa, Svenska kraftnäts upphandling av produktion i södra Sverige är nödvändig men kostsam. Den tidigare bristen på helhetssyn och konsekvensanalys är på väg att sätta landet i en svår situation. Politiken måste nu lära av sina misstag och lyssna till elsystemets varningsklockor. Sätt ett mål för leveranssäkerhet, trygga den elförsörjning vi redan har på plats och ge Svenska kraftnät möjlighet att skyndsamt bygga ut överföringsförbindelserna inom landet. Ansvaret för att vi hamnat i dagens situation måste också utredas, det är orimligt att elkonsumenterna ska bära den ökade kostnaden för bristen på agerande.

Forrige artikel Replik: S-topp har helt fel om Almedalsveckan Replik: S-topp har helt fel om Almedalsveckan Næste artikel "Socialdemokraterna har ett särskilt ansvar att delta"
  • Rapportera

    Hans Lönn · Civilingenjör

    Eleffektsbrist - äntligen!

    Äntligen så kommer sanningen fram! Det går inte att föra en politik som är totalt främmande för att ha några kunskaper och inte ens veta vad begreppet optimera innebär! Tyckande och åsikter kan ju alla ha men det är kunskaper som räknas! Och det är inte bara politiker som saknar det! Jag skulle kunna klä av KTH och CTH också! Jag har gjort det på min hemsida! Är det någon som är intresserad?

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.