Svenskarnas skatter ökade med 99 miljarder

STATSFINANSER. Statens skatteintäkter ökade med 99 miljarder kronor förra året, enligt statistik från Ekonomistyrningsverket, ESV.

Statens totala intäkter för 2016 blev 1 360 miljarder kronor. Det är en ökning med 113 miljarder kronor. Merparten, 99 miljarder, av denna ökning beror alltså på ökade skatteintäkter.  

Att svenskarna betalade så mycket mer i skatt förra året beror dels på bra drag i konjunkturen, dels på ökade skattesatser. De största skattehöjningarna är den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga samt den sänkta reduktionen för ROT-tjänster.

Inkomstskatter och arbetsgivaravgifter ökade med 54 miljarder kronor varav hälften beror på höjda skatter, enligt ESV.

Intäkterna från mervärdesskatt ökade med 29 miljarder kronor. Den stora ökningen beror delvis på stigande bostadsinvesteringar under 2016. Intäkterna från skatt på kapital minskade dock med 23 miljarder kronor.

Även statens totala kostnader ökade förra året och stannade på 1 320 miljarder kronor. En ökning med 67 miljarder kronor jämfört med 2015. Det beror främst på ökade pensioner, sjukersättning och bidrag till kommunerna. Bidragen till kommunerna ökade totalt med 37 miljarder kronor. Ökningen beror främst på att Migrationsverkets bidrag till kommuner för integration och migration ökade med 24 miljarder kronor.

Forrige artikel Hedersbrott ska ge strängare straff Næste artikel Lagrådet: Regeringen kan göra allt till universitetssjukhus