Debatt

Svenska patienter saknar juridiska rättigheter

Patientlagen ger inga möjligheter att utkräva sanktioner när allvarliga fel begås inom sjukvård och forskning, trots att möjligheten finns i många andra EU-länder. Det skriver Katarina Johansson, grundare och tidigare ordförande Nätverket mot cancer samt senior rådgivare patientfrågor, och Penilla Gunther, grundare mötesplatsen Fokus patient och tidigare riksdagsledamot (KD).

”Läkarförbundet har uttalat sin vilja att utreda detta, vi hoppas att också Vårdförbundet vill delta i arbetet.”
”Läkarförbundet har uttalat sin vilja att utreda detta, vi hoppas att också Vårdförbundet vill delta i arbetet.”Foto: Leif R Jansson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I Sverige styrs vården efter vårdgivarens skyldigheter. De finns beskrivna i hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, patientlagen, patientdatalagen och i patientsäkerhetslagen. Politiker och andra beslutsfattare upprepar igen och igen att patienten ska vara delaktig och ha inflytande över sin behandling, men i verkligheten ligger Sverige långt efter andra länder. Inget händer, men nu har Läkarförbundet beslutat, att utreda en patienträttighetslag som skulle kunna stärka både patienters och anställda i vården. Beslutet är mer än välkommet, och vi bidrar gärna i arbetet.

Sanktioner kan inte utkrävas

Syftet när patientlagen infördes var att stärka patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i vården. Så har det inte blivit. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys skriver i sin senaste uppföljning att det är ”en lag som kräver omtag av patientlagens genomslag” och att regeringen bör ta initiativ till att förtydliga vem som bär ansvaret för lagens efterlevnad samt dess innehåll. Gott så långt, men det räcker inte.

Svenska patienter måste, som många andra inom EU, kunna utkräva sanktioner av huvudmannen när något allvarligt fel begåtts. På Fokus patient har vi valt att lyfta den europeiska basen för patienters rättigheter i hälso- och sjukvård, ”European Charter of Patient’s Rights”, och länka det med svensk lagstiftning samt andra typer av offentliga dokument som styr respektive område.

100 000 vårdskador per år

Socialstyrelsen anger att det sker cirka 100 000 vårdskador per år. Många tar aldrig frågan om sin vårdskada vidare till patientnämnden eller begär ersättning från Löf (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag). Eller för all del, vänder sig till någon av de andra instanserna som finns, som Patientförsäkringsnämnden eller Patientskadenämnden – för att ingen information ges om att de finns.

I den årliga redovisningen från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kan vi tydligt se vad klagomålen handlar om: brister i bemötande, kommunikation och information kommer högst upp på listan. Det handlar helt enkelt om att få patienter (och närstående) att känna sig delaktiga, att faktiskt ha någonting att säga till om.

Svenska patienter måste, som många andra inom EU, kunna utkräva sanktioner av huvudmannen när något allvarligt fel begåtts.

Allt detta vet vi alltså redan. Att därför kräva en patienträttighetslag, kan synas ganska självklar men kräver ett gemensamt arbete från vårdprofessionen, patientrörelsen och politiken. Läkarförbundet har uttalat sin vilja att utreda detta, vi hoppas att också Vårdförbundet vill delta i arbetet.

Krav på patienträttighetslag

Fokus patient vill från början skicka med följande krav till utredningen:

  • Huvudmän och vårdgivare ska genom förbättrad och anpassad information öka kännedomen om patientens rättigheter bland såväl patienter som vårdpersonal.
  • Patienter ska kunna utkräva sanktioner av ansvarig vårdgivare när något går fel. Det är huvudmannen som patienten ska kunna utkräva ansvar av, det vill säga av sjukhusledningar, regioner och kommuner.
  • Regionerna ska utveckla vägledning och stöd för att patienter ska kunna välja vårdgivare. Ska vårdgarantin kunna hålla, måste patienter tydligare kunna välja vårdgivare även i annan region.
  • Läkemedel ska vara tillgängliga över hela landet för att patienter skall kunna få en jämlik vård och inte vara beroende av i vilken region man bor i.
Nämnda personer

Penilla Gunther

Ordförande European Patient Safety Foundation, grundare Fokus patient
Studier i turismvetenskap (Mittuni. 2001), studier i statsvetenskap (Högskolan Väst 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget