Svenska experter om EU:s cancerplan: ”Sverige behöver delta”

I en utfrågning i riksdagen diskuterade politiker och experter hur EU:s plan mot cancer och den svenska cancerstrategin ska förbättra förutsättningarna för preventionsarbetet, regional ojämlikhet och forskning. ”Det är oroande att de kliniska prövningarna minskar i så hög grad” säger Pia Steensland (KD).

Nära 3 miljoner personer insjuknar i cancer i Europa varje år.
Nära 3 miljoner personer insjuknar i cancer i Europa varje år. Foto: Christine Olsson/TT
Marie Lundahl

Förra veckan genomförde socialutskottet en öppen utfrågning om EU:s plan mot cancer och den svenska cancerstrategi i riksdagen.

Förutom riksdagens socialutskott deltog bland andra Socialstyrelsens gd Olivia Wigzell, Hans Hägglund, nationell cancersamordnare och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan (RCC), Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare åt socialminister Lena Hallengren (S), samt flera experter.

Även Stella Kyriakides, kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, deltog under utfrågningen på distans. Hon påpekade riskerna med att miljoner människor inte kunnat gå och göra cancerscreening under pandemin, vilket sannolikt orsakat att fler insjuknat.

– Detta kommer att visa sig de närmsta två åren, säger hon.

Enlig EU-statistik fick 2,7 miljoner människor i EU en cancerdiagnos under 2020 och 1,3 miljoner avled av cancer, däribland 2 000 barn och unga. EU:s plan mot cancer lanserades 2021 och har en budget på fyra miljarder euro. 

Stella Kyriakides betonade att EU-länderna måste arbeta tillsammans för att nå framgång i cancerarbetet.

– Det gäller de medicinska professionerna men även regeringar, forskare, patientgrupper och beslutsfattare, säger Stella Kyriakides.

Hon framhöll samtidigt att hälso- och sjukvård aldrig har varit så högt upp på EU:s politiska dagordning som nu och att kommissionens mål är att forma en stark ”hälsounion”.