Svensk pension ska beskattas här

SKATTER. Riksdagen har godkänt ett nytt skatteavtal med Storbritannien och Nordirland, och sagt ja till att avtalet blir lag i Sverige.

Det nya avtalet innebär bland annat att den som har svensk pension och bor i Storbritannien ska betala svensk skatt på pensionen. På samma sätt ska de som har brittisk pension och bor i Sverige betala brittisk skatt på sin pension.

Till avtalet finns en övergångsbestämmelse som säger att de som har pension från det andra landet när avtalet träder i kraft kan välja var pensionen ska beskattas.

Forrige artikel Ökat oberoende för teve vid sponsring Næste artikel Högre tolerans för buller