Svensk insats i Mali ska förlängas

FÖRSVAR. Sverige ska även i fortsättningen ställa upp med en väpnad styrka i Mali, föreslår regeringen.

Enligt planerna kommer det svenska bidraget till FN:s stabiliseringsinsats i Mali att uppgå till ungefär 320 personer. Men för att kunna förstärka insatsen vill regeringen ha riksdagens mandat att sända totalt 470 personer, vilket är en utökning jämfört med det mandat som riksdagen gav för insatsen förra året. Det beror på att ansvaret för driften av den svenska basen har gått över från FN till Sverige, enligt regeringen.

Den svenska styrkan, som är en del av FN-insatsens underrättelseenhet, ska vara stationerad i Timbuktu och riksdagens mandat gäller fram till och med juni 2016. I propositionen skriver regeringen att avsikten är att styrkebidraget till FN-insatsen ska vara långsiktigt. Kostnaden beräknas till runt 660 miljoner kronor under 2015

Forrige artikel Noggrannare koll på penningtvätt Næste artikel Tolkning för brottsoffer byggs ut
Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

BESLUT. Regeringen har efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Samtidigt uppmanar statsministern svenskar att tänka över resor och uppmanar till folkvett.