Svalt farväl till vårdnadsbidraget

FAMILJ. Regeringen får stabilt stöd från remissinstanserna för att förpassa vårdnadsbidraget till historien.

Socialstyrelsen, Statskontoret, Barnombudsmannen (BO) och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) samt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det är några av de remissinstanser som gör tummen upp för regeringens förslag att från och med årsskiftet upphäva lagen om kommunalt vårdnadsbidrag.

Förslaget till övergångsregler innebär att lagen ska fortsätta att gälla för ärenden som har inletts före den 1 januari 2016.

Kommunal förskoleberedskap krävs

IFAU och BO påpekar att de drygt 100 kommuner som berörs, det vill säga som har infört vårdnadsbidraget, måste se till att vara förberedda på en ökad efterfrågan på förskoleplatser. SKL vill av samma anledning att beslutet inte ska börja gälla så snart som vid årsskiftet, då övergångsreglerna inte är tillräckliga för att kommunerna ska klara av att möta behovet av fler förskoleplatser samt för att nå ut med information om lagändringen till kommuninvånarna.

Remissyttrandet till socialdepartementet från SKL:s styrelse kom med en reservation från Moderaterna och Centerpartiet. M och C anser att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag är frivillig och ett gott exempel på hur den kommunala självstyrelsen ska fungera. Men majoriteten i SKL:s styrelse anser alltså att vårdnadsbidraget har slagit fel och lett till att kvinnor med utländsk bakgrund och låg utbildning hamnat längre från arbetsmarknaden.

Forrige artikel EU: Reformer efter krishantering EU: Reformer efter krishantering Næste artikel Upprepat krav på att regeringen prövar vattenarbete

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.