Svårare att trixa till sig presstöd

MEDIER. Regeringen vill göra det lättare att komma åt missbruk med presstöd. Det framgår av den proposition som nu har lagts fram.  

På 1990-talet infördes regler för att minska risken att tidningsföretag har flera titlar bara för att kringgå reglerna och kunna få mer pengar i presstöd. Nu anser regeringen att Presstödsnämnden behöver större frihet i sin bedömning om flera titlar är att se som bidragsmissbruk och tar bort ordet "uppenbart" ur lagtexten. 

I övrigt är flera av förslagen kända sedan tidigare och utgör en blandning av nya förslag från regeringen eller gamla förslag från presstödskommittén som föreslog ett nytt presstödssystem för snart två år sedan.

I propositionen skriver regeringen att det är väsentligt att presstödet är utformat så att det inte hämmar investeringar och användandet av ny teknik för produktion och distribution av dagstidningar.

Regeringen menar att åtgärderna i propositionen handlar om att vrida och ratta på dagens system för att snabbt förbättra ett akut läge för branschen. Större strukturella förändringar kommer med den nya presstödsutredning som regeringen nyligen har tillsatt.

Andra förslag är:

  • Ändrad upplagemätning. Alla läsarintäkter ska behandlas likvärdigt när stödbeloppet bestäms av Presstödsnämnden.
  • Kravet på hur stor del av upplagan som ska vara abonnerad sänks från dagens 70 procent till 51 procent. Förändringen ger tidningarna ökade möjligheter att locka läsare med marknadsföring.
  • Utvidgad möjlighet till begränsat driftsstöd även om täckningsgraden överstiger 30 procent.
  • Extrastödet till storstadstidningar avskaffas. Regeringen föreslår en höjning av stödnivåerna för hög- och medelfrekventa dagstidningar som även kan komma storstadstidningarna till del.
  • Regeringen ska utreda samdistribution av tidningar och post inom ramen för den aviserade allmänna översynen av postlagstiftningen.
  • Presstödsnämnden avvecklas som egen myndighet den 30 juni 2015. Nämndens uppgifter förs då över till Myndigheten för radio och tv.
  • Utvidgat område för att tillgodoräkna sig presstöd för tidningar som delvis är skrivna på finska.

Forrige artikel SOS Alarm behöver granskas enligt Riksrevisionen Næste artikel Kulturbryggan inlemmas i Konstnärsnämnden
Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

ÖVERBLICK. Stockholms region har hyrt in konsulter för 27 miljoner kronor trots sparkrav. Nooshi Dadgostar (V) är beredd att fälla regeringen och Trafikverket varnar för höjda bensinpriser. Blekinge region kan få lokala restriktioner i dag. Läs Altingets överblick.