Stråth tror på ökat byggande inom allmännyttan

BOSTAD. Regeringens förhandlare Claes Stråth ser goda möjligheter att ändra systemet för hyressättning, vilket kan leda till ökat byggande inom allmännyttan.

Claes Stråth har kommit lite längre än halvvägs i uppdraget att lämna förslag för att hyressättningen ska fungera bättre. I uppdraget poängterar regeringen att den vill se att det byggs fler hyresrätter och även att andelen hyresrätter i nyproduktionen ökar.

Utsedd av Kaplan

Det var i mitten av mars som Claes Stråth blev utsedd till förhandlingsledare av den nyligen avgångna bostadsministern Mehmet Kaplan (MP). Men uppdraget gäller fortfarande.

– Absolut. Det gäller i högsta grad, säger Claes Stråth till Altinget.

Uppdraget kan också ses som ett framtida underlag för de bostadspolitiska samtalen mellan regeringen och allianspartierna.

Claes Stråth arbetar under kort tid med uppdraget som ska vara klart den 10 maj.

Regeringen menar att systemet för hyressättning har stor betydelse för byggandet, och regeringen ger Stråth fria tyglar att komma med förslag lagändringar.

Alla ska vara med 

Samtidigt läggs det en restriktion på uppdraget då det har formen av ett medlingsuppdrag där förslagen ska accepteras av parterna på hyresmarknaden.

– Det är en komplicerad materia, säger Claes Stråth som är van att hitta kompromisslösningar från sin tid på Medlingsinstitutet.

Han tror dock att det är lättare att inom allmännyttan hitta förändringar inom hyressättningen som kan leda till ett ökat bostadsbyggande. Den privata sidan är mer splittrad.

I uppdragsbeskrivningen lyfter regeringen fram att boendet och möjligheten att snabbt kunna hitta ny bostad har en avgörande betydelse för arbetsmarknaden. I detta avseende har hyresrätten ett extra stort samhällsvärde.

Claes Stråths uppgift är att samla spelare på hyresmarknaden för att kunna komma med förslag som alla –Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO – kan ställa sig bakom.

Claes Stråth har en i sammanhanget ganska stor budget att röra sig med. Regeringen har beviljat Stråth en miljon kronor för att genomföra det cirka två månader långa uppdraget.

Forrige artikel Juridisk sågning av fjärrundervisning förvånar Stockhaus Juridisk sågning av fjärrundervisning förvånar Stockhaus Næste artikel MP söker riksdagsmajoritet om Vattenfall