LO: Största inkomstskillnaden i Sverige sedan 1950

KORTNYTT. Rapporten Makteliten visar att genomsnittsinkomsten för makteliten före skatt år 2016 motsvarar 18,8 industriarbetarlöner. Det är den största uppmätta inkomstskillnaden sedan år 1950, enligt LO. 

LO:s 18:e upplaga av rapporten Makteliten visar på ökande inkomstskillnader. Rapporten jämför genomsnittliga inkomster före skatt mellan den grupp som LO kallar makteliten, "den ekonomiska, den demokratiska och den byråkratiska eliten", och industriarbetare. Lägst var inkomstskillnaderna år 1980 då skillnaden var 4,9 industriarbetarlöner mellan de två grupperna. 

Sedan år 2013 har inkomstskillnaderna stadigt ökat. År 2016 uppmättes den största inkomstskillnaden sedan rapportens skapande år 1950. Höginkomsttagarnas genomsnittliga inkomst före skatt år 2016 motsvarade 18,8 industriarbetarlöner, 6,73 miljoner kronor. Inkomsterna för cheferna inom näringslivet höjer genomsnittet kraftigt. Den genomsnittliga månadsinkomsten var för den så kallade makteliten 554 969 kronor och för industriarbetaren 29 556 kronor.

FOTNOT: Rapporten Makteliten mäter genomsnittsinkomsten före skatt. Inkomsten för den grupp LO kallar makteliten räknas samman genom deras arbetsinkomst, kapitalinkomst och näringsverksamhetsinkomst.  

Forrige artikel Valet 2018: PM Nilsson presenterar DI:s viktigaste frågor Næste artikel Ingen ny ordförande för Agenda 2030-delegationen
Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

REPLIK. I den kommande postlagsutredningen är det viktigt att se hur samhällsuppdraget posttjänsten kan utföras utan att det innebär en orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren, skriver Postnords koncernchef, Annemarie Gardshol.