Statligt stöd ska ge bättre utslussning efter fängelse

FRIGIVNING. Regeringen förbereder ett förslag om att staten ska stötta kommuner som hjälper kriminella att ta sig tillbaka till ett hederligt liv. Syftet är att hindra återfall och justitieminister Morgan Johansson räknar med att presentera initiativet i höst.

Det är en kritisk punkt när en person friges från fängelse och är på väg ut i samhället. Utan jobb, bostad och socialt nätverk är det lätt att sugas upp av det gamla kriminella livet. 70 procent av dem som har frigivits från fängelse återfaller inom tre år.

De flesta är också överens om att det behövs ett bättre mottagande på utsidan och sedan tidigare har Kriminalvården ett uppdrag att förstärka arbetet med utslussning för att minska återfall i brott.

Men regeringen planerar att gå vidare med mer omfattande insatser, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Altinget.

Bättre utslussning

Det handlar om utslussningsavtal, ett förslag som fanns med i det kriminalpolitiska program som Socialdemokraterna antog år 2013. Inriktningen är att staten, via Kriminalvården, ger kommunerna pengar för att hjälpa en frigiven med exempelvis bostad, arbetspraktik eller utbildning.

– ­Vi återkommer med det i höst. Vi är inte riktigt färdiga ännu, men vi kommer att ta det initiativet, säger Johansson. 

Grundstommen är det som Morgan Johansson har skissat på tidigare,

– Ja, det är statliga pengar för att kunna hjälpa till rent konkret när det gäller individer som har varit djupt indragna i kriminalitet och som behöver ett särskilt stöd för att komma loss, säger Johansson.

Enligt justitieministern handlar det om ett samarbete med socialtjänsten i kommunerna för att få en rad saker på plats som sysselsättning, bostad och ett socialt nätverk. Och formerna för det blir ett särskilt uppdrag till Kriminalvården att samverka med kommunerna.

Förslag om registerutdrag nästa år 

En annan åtgärd som kan underlätta för en tidigare dömd att få jobb är att hindra företag från att kräva utdrag ur polisregistret före en anställning. I dag kräver arbetsgivare rutinmässigt att man visar upp ett utdrag ur polisens register och visar på ett fläckfritt förflutet, även i de fall då det inte krävs enligt lag.

Sedan lång tid tillbaka arbetar regeringen och arbetsmarknadsdepartement med ett lagförslag för att hindra ett slentrianmässig användande av registerutdrag. Basen är ett tidigare utredningsförslag om att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan stöd i lag kräva att man visar papper på om man är straffad eller inte.

Regeringen har flera gånger aviserat ett lagförslag, men detta har skjutits upp och någon proposition har ännu inte lagts fram. Och ett förslag väntas nu först nästa år, enligt justitieminister Johansson vars departement också är inkopplat i frågan

– Den frågan ligger på arbetsmarknadsdepartement och där är det utlovat en proposition till nästa år. Regeringen återkommer med detaljer under nästa år, men vi tänker gå vidare med inriktningen i förslaget, säger Morgan Johansson.

Avhoppare

I dag finns en rad verksamheter för att hjälpa dem som hoppar av från kriminella organisationer. De olika projekten sköts delvis av myndigheter, delvis av ideella organisationer. Brottsförebyggande rådet har utvärderat de olika insatserna och en slutsats från en rapport i våras är att stödet är ojämnt fördelat över landet och att det är svårt att få hjälp att hoppa av om man bor någon annanstans än i de tre storstäderna.

Det kan också behövas en bättre struktur kring hur myndigheter samverkar för att stötta avhoppare, något som efterlyses från polishåll. Morgan Johansson är inte främmande för att ge myndigheterna ett uppdrag att se över sitt arbete.

– Det tycker jag att vi absolut kan överväga och det ska i så fall gå till Kriminalvården och polisen gemensamt för att förbättra samverkan kring avhoppare. Detta är en av regeringens prioriterade frågor. Behöver de ett sådant uppdrag så ska vi överväga det, säger Johansson,

Forrige artikel C: Sänkta avgifter ger tusentals enkla jobb C: Sänkta avgifter ger tusentals enkla jobb Næste artikel Ygeman ovillig att öppna PKU-registret
Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!