Statens inkomster ökar mer än statens utgifter

KORTNYTT. Såväl statens inkomster som utgifter har ökat under 2018 visar en sammanställning från Ekonomistyrningsverket. 

Staten har dragit in mer pengar under 2018 jämfört med samma period 2017. Inkomsterna hittills i år ligger på 749 miljarder kronor vilket är 63 miljarder kronor mer än motsvarande period förra året.

Samtidigt har utgifterna fram till och med augusti ökat med 29 miljarder jämfört med januari-augusti 2017 och ligger nu på 616 miljarder. 

Barnbidraget är en av de utgiftsposterna som har ökat. Utgifterna har ökat till 18 miljarder vilket är en ökning med tre miljarder. Ökningen kan förklaras med att barnbidraget höjdes med 200 kronor per månad per barn i mars i år. 

Forrige artikel Alliansen sprack i Uppsala Næste artikel Kommun hotar med böter till skolkande elever
Maktstrid i S i Göteborg inför öppen ridå

Maktstrid i S i Göteborg inför öppen ridå

LOKALT. Ann-Sofie Hermansson (S) är sedan tidigare avsatt som gruppledare. Tidigare ministern Anna Johansson (S) har nu meddelat att hon avgår som ordförande för partidistriktet i Göteborg.