Statens budget i balans

STATSFINANSER. Inkomsterna och utgifterna i statens budget var i stort sett lika stora i januari. Samma månad förra året var det ett överskott på 9 miljarder kronor, enligt Ekonomistyrningsverkets statistik.

De totala inkomsterna i statens budget blev 92 miljarder kronor i januari. Det är 7 miljarder kronor högre än i januari 2017.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i januari till 92 miljarder kronor. Det är 15 miljarder kronor högre än samma månad förra året. Ökningen beror bland annat på att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 7 miljarder kronor högre och att avgiften till Europeiska unionen blev 6 miljarder kronor högre. Däremot blev utgifterna för migration lägre och minskade med 3 miljarder kronor.

Forrige artikel Privata donationer allt viktigare för högre utbildning Næste artikel Sverige blir ordförande i Gröna klimatfonden
Överblick: Ny kriminal-gd och skifte för narkotikapolitiken

Överblick: Ny kriminal-gd och skifte för narkotikapolitiken

ÖVERBLICK. Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården. Alla partier i riksdagens socialutskott vill att narkotikapolitiken ska utredas. Partikrav för skärpta krav för ensamkommande. Läs Altingets nyhetsöverblick.