ST: Därför är statens anställda allt sjukare

SJUKFRÅNVARO. Sjukskrivningarna bland statliga anställda stiger för femte året i rad, långtidssjukskrivningar ligger bakom större delen av ökningen. Tom Johnson, andre vice förbundsordförande ST, är inte förvånad.

– Jag är själv ute och möter många medlemmar, jag är inte förvånad.

Det säger Tom Johnson, andre vice förbundsordförande för fackförbundet ST som organiserar statligt anställda, apropå rapporten från Statskontoret som visar att sjukskrivningarna inom staten ökar för femte året i rad.

Långtidssjukskrivningarna ligger bakom större delen av ökningen, från 3,9 till 4,1 procent. År 2013 utgjorde andelen långtidssjukkrivningarna 43,2 procent, år 2016 hela 54,8 procent.

– Det är olika faktorer som vi har varnat för som ligger bakom siffrorna, säger Tom Johnson.

ST tror inte på flexibla kontorslandskap

Framför allt lyfter han fram myndigheternas satsning på så kallade aktivitetsbaserade arbetsplats. Det vill säga fokus på öppna flexibla kontorslandskap, där få medarbetare har fasta platser.

– Aktivitetsbaserade arbetsplatser har exploderat under de här fem åren, säger han.

ST försöker ofta peka på att forskningen visar att aktivitetsbaserade arbetsplatser inte är bra för medarbetarna, enligt Tom Johnson, men utan att få gehör.

– Myndighetscheferna lever i inbillningen att det sparar pengar med lägre lokalkostnader. De ser inte den långsiktiga kostnaden när folk sjukskriver sig.

Ett otydligt ledarskap där stressade chefer delegerar uppgifter, är en annan faktor som Tom Johnson pekar på.

Lojala anställda en faktor

Sedan tror han även att den starka lojaliteten bland de statligt anställda också bidrar till de ökade långtidssjukskrivningarna. Människor pressar sig helt enkelt för hårt.

– Många som jobbar inom staten har ett högt samhällsintresse och en stark lojalitet mot sin arbetsgivare, särskilt bland kvinnor, säger han.

För kvinnor i staten är sjukare än män. Det är genomgående i Statskontorets statistiktabeller. Sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 5,5 procent år 2016 och 2,7 procent för män.

Hot och våld ger högre sjuktal

Vissa myndigheter har extra höga sjukskrivningstal, det är myndigheter där de anställda har jobb som kan innebära extra tuffa förhållanden: Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Försäkringskassan. De anställda på dessa myndigheterna är extra utsatta för hot och våld.

– Det sliter på folk. Det måste man titta mer på, säger Tom Johnson.

Statens övergripande arbete med arbetsmiljön inom staten måste få upp farten, enligt Tom Johnson. Han kan inte peka ut någon myndighet som har arbetat med frågorna på ett extra föredömligt sätt, förutom Försäkringskassans arbete med incidentrapportering.

Nästan 200 myndigheter

199 myndigheter ingår i Statskontorets sammanställning, uppgifterna kommer från myndigheternas årsredovisningar.

Forrige artikel SSM vill till Iran SSM vill till Iran Næste artikel Ekholm: Ingen anledning att ha så många myndigheter Ekholm: Ingen anledning att ha så många myndigheter
Överblick: Wallström KU-anmäls och brittiskt val kan bli rysare

Överblick: Wallström KU-anmäls och brittiskt val kan bli rysare

ÖVERBLICK. Med anledning av turerna kring Sveriges tidigare kinaambassadör anmäler Vänsterpartiet förra utrikesministern. Eskil Erlandsson frias från anklagelser om sexuellt ofredande och Labour knappar in på Tories inför ödesvalet i Storbritannien.