Region Sörmland varslar 700 anställda

En av tio regionanställda i Sörmland kommer varslas om uppsägning till följd av underskott i regionens budget. ”Jag är djupt oroad över den tilltagande sjukvårdskrisen”, säger Socialdemokraternas Fredrik Lundh Sammeli (S) till Altinget.

Varslet berör 400 medarbetare inom hälso- och sjukvården. 
Varslet berör 400 medarbetare inom hälso- och sjukvården. Foto: Per Karlsson/TT
Linda BerglundRebecka Prahl

Region Sörmland förväntas göra ett underskott med 1,2 miljarder i år. Samtliga verksamheter har fått i uppdrag att spara fem procent. 

Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör i Region Sörmland, säger i ett uttalande på regionen hemsida att den ekonomiska situationen har flera orsaker. 

– Den beror bland annat på den höga inflationen, ökade pensionskostnader och kostnadsökningar kopplade till de stora byggsatsningarna på våra sjukhus. Men också på att antalet anställda ökat under pandemiåren. De har finansierats av tillfälliga statliga stöd som nu dras tillbaka. Vi arbetar för närvarande med fokus att spara minst en halv miljard kronor och alla verksamheter måste minska sina kostnader.

Nu lägger regionen ett formellt varsel för 700 medarbetare. Det motsvarar 9,7 procent av alla tillsvidareanställda.

– Att vi nu lägger ett varsel är inte detsamma som att 700 medarbetare kommer att förlora sina arbeten. Det är en formell åtgärd som vi måste göra för att informera arbetsförmedlingen om att regionen avser att minska antalet medarbetare och i vilken ungefärlig storleksordning. Det handlar alltså inte om att enskilda medarbetare har varslats, säger regiondirektör Magnus Johansson i ett pressmeddelande

Magnus Johansson lämnade Region Västernorrland den sista augusti för att bli regiondirektör i Sörmland.
Magnus Johansson lämnade Region Västernorrland den sista augusti för att bli regiondirektör i Sörmland. Foto: Region Västernorrland

Varslet berör 400 medarbetare inom hälso- och sjukvården. Samtidigt införs ett anställningsstopp från 1 oktober, men vissa undantag kommer att göras, för nyckelpersoner.

– Vi fortsätter exempelvis att rekrytera till vården och vi fortsätter arbetet med att bli oberoende från hyrpersonal, säger Magnus Johansson.

Regionen räknar med att spara en halv miljard kronor under 2024 och sparåtgärderna kommer att fortsätta fram till 2026. 

Första av flera

Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott skriver i ett sms till Altinget att han inte är förvånad över varslet, som han tror kommer att följas av fler efter budgetbeskedet att regionerna får dela på sammanlagt sex miljarder.

”Jag är djupt oroad över den tilltagande sjukvårdskrisen och vad det kommer göra både mot personalens arbetsvillkor och sjukvårdens tillgänglighet för den enskilda. Läget är allvarligt och regeringen framstår som tondöv”, skriver han.

Annika Wallenskog, chefskonom hos Sveriges kommuner och Regioner, pekar i en skriftlig kommentar på att det samlade underskottet för regionerna beräknas till 20 miljarder i år och att läget är tufft på grund av inflationen.

 ”Kommuner och regioner har redan vidtagit åtgärder i form av effektiviseringar och besparingar. Det kommer behövas även framöver”, skriver hon. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00