Sida: Förslag om folkrörelsebistånd ska ge ökad pluralism

Sida föreslår att 50–75 procent av civilsamhällesbiståndet även framöver ska slussas via svenska organisationer. Det framgår av myndighetens förslag till regeringen om hur folkrörelsebiståndet ska reformeras. ”Förslaget ger både en ökad pluralism och ett öppnare förfarande”, säger Ulrika Lång, ställföreträdande avdelningschef.

Sidas generaldirektör Jakob Granit tillsammans med bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M).<br>
Sidas generaldirektör Jakob Granit tillsammans med bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M).
Foto: Pontus Lundahl/TT
0:000:00