Söder (SD) vill möblera om i riksdagen

DEMOKRATI. Tidigare andra vice talman Björn Söder (SD) vill ändra sittningen i riksdagens kammare så att den blir partivis istället för utifrån valkretsar som i dag.

Ledamöterna sitter i dag valkretsvis. Det är en gammal ordning där kretsen Stockholms kommun börjar och sedan slutar det med Norrbottens län. Inom valkretsen fördelas ledamöterna i första hand efter sin tid i riksdagen och i andra hand efter sin ålder.

Denna ordning gäller dock bara under voteringarna. Under debatter och annat arbete råder fri sittning.

Söder skriver i motionen att frågan har varit uppe tidigare men att det är dags att lufta frågan ordentligt: ”Under årens lopp har motioner skrivits om att ändra ledamöternas placering i plenisalen även vid voteringar. I svar på dessa tidigare motioner har man hävdat att det inte finns någon stark opinion bland ledamöterna att frångå den nuvarande ordningen med valkretsar. Dock har inte frågan varit föremål för någon större debatt varför man kan ifrågasätta det argumentet.”

Läs också: Ny skolpolitiker för SD: "Det jag alltid brunnit för"

Söder pekar också på hur det ser ut i andra länder och han menar att i de flesta länder är ledamöterna placerade efter partitillhörighet.

Söder menar att en partivis sittning skulle underlätta kommunikationen inom partigruppen, vilket kan vara bra under voteringar: ”För att inte försvåra voteringsproceduren avsevärt bör därför ledamöterna istället placeras utifrån partitillhörighet”, skriver Söder som hoppas att en sådan förändring kan ske snabbt.

Forrige artikel Gammalt och nytt möts i nya socialutskottet Gammalt och nytt möts i nya socialutskottet Næste artikel Naturvårdsverket byter vilthandläggare efter kritik Naturvårdsverket byter vilthandläggare efter kritik
Ylva Johansson (S):

Ylva Johansson (S): "2019 kan bli ett mörkt år"

DEBATT. Att förhindra dödsolyckor på arbetet är en av mina främsta prioriteringar. Arbetsmiljöverket har fått ökade anslag. Den nya arbetsmiljöstrategin ska fokusera på nollvisionen och andra viktiga åtgärder, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).