Debatt

Socialdemokraterna urholkar den högre utbildningen

Regeringen har urvattnat begreppet universitet till den graden att vi i dag har fler universitet i landet än högskolor. Ändå fortsätter Socialdemokraterna att föreslå fler ombildningar – trots att kvaliteten inte håller måttet. Det skriver Christoffer Heimbrand, Liberala studenter och Douglas Thor, Moderata studenter i en replik.

”Som en del av forskningspropositionen tvingade Liberalerna regeringen att gå med på att tillsätta en utredning för att ställa högre krav på ombildningen från högskola till universitet.”
”Som en del av forskningspropositionen tvingade Liberalerna regeringen att gå med på att tillsätta en utredning för att ställa högre krav på ombildningen från högskola till universitet.”Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Christoffer Heimbrand
Douglas Thor
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en debattartikel i Altinget den 23/11 skriver sju socialdemokratiska riksdagsledamöter från Stockholm att Södertörns högskola borde bli ett universitet. Det är ingen slump att det är lokala namn som vill ge en present till sin hemort. På senare tid har socialdemokraterna använt möjligheten att utfärda universitetsstatus som en form av regionalpolitiskt stöd.

Läs också

Förra året utnämnde exempelvis tidigare högskoleministern Matilda Ernkrans (S) Mälardalens högskola till universitet – en välkommen present till det socialdemokratiska styret i Västerås och det lokala näringslivet. Detta skedde trots att samma lärosäte tidigare blivit dömd att betala tillbaka delar av studieavgiften till en amerikansk student. Anledningen var bristande kvalitet i utbildningen.

Genant svågerpolitik

Det här är inte bara genant svågerpolitik utan riskerar också att urvattna den högre utbildningen i Sverige.

Sedan slutet av 90-talet har socialdemokratiska regeringar hela sex gånger bildat nya universitet. Samtliga har legat i socialdemokratiskt styrda kommuner. Även Jönköpings röda styre har blivit lovade en ombildning. Det här är inte bara genant svågerpolitik utan riskerar också att urvattna den högre utbildningen i Sverige.

Förslaget att ombilda Södertörns högskola är nästa steg på denna väg. Men ska vi verkligen inte ha några högskolor alls kvar i landet?

Universitetsstatus i Sverige innebär framför allt en generell rätt för lärosätet att utfärda examen på forskarnivå – men också ökade forskningsmedel. En eventuell ombildning från högskola till universitet borde ske på likvärdiga grunder och utifrån mätbara kvalitetsaspekter, men så ser verkligheten inte ut i dag.

Tycks inte ha något egensyfte

Som en del av forskningspropositionen tvingade Liberalerna regeringen att gå med på att tillsätta en utredning för att ställa högre krav på ombildningen från högskola till universitet. De socialdemokratiska ledamöterna verkar ha glömt att de bara för några månader sedan röstade för propositionen när den passerade riksdagen.

Den högre utbildningen i Sverige tycks för socialdemokraterna inte ha något egensyfte. I stället använder de den högre utbildningen som valfläsk för olika regioner. År 1989 hade 13 lärosäten rätt till forskningsanslag. Sedan dess har siffran ökat till 35. Under samma period som socialdemokraterna bildat nya universitet och spritt ut forskningen har svenska universitet och svensk forskning tappat mark i internationell jämförelse.

Sveriges studenter får nu minst andel lärarledd undervisning i hela OECD. I förhållande till jämförbara länder som Schweiz och Danmark spenderar vi enorma summor skattemedel på forskning men utan att få ut forskning som håller lika hög kvalitet. Nästan alla jämförbara länder har under en 20-årsperiod haft bättre utveckling vad gäller vetenskapligt genomslag.

Studenter och forskare förtjänar bättre

När Socialdemokraterna styr går kvantitet av universitet och studenter före kvalitet i universitet och för studenter. Vi tycker studenter, forskare och professorer i Sverige förtjänar bättre. Regeringen ska inte godtyckligt kunna utnämna universitet. Vi föreslår att det tas fram tydliga höga krav för vad som krävs för att en högskola ska få ombildas till universitet och att det ansökan om ombildning prövas av ansvariga myndigheter. Det får vara nog med urholkning av den högre utbildningen.

Läs tidigare inlägg i debatten

Centerstudenter: Högre utbildning är inte ett regionalpolitiskt verktyg

Att se akademin som ett verktyg politiker kan använda som regionalpolitiska allmosor – inför valår eller med hedersdoktorstitlar som tack – är att bortse från akademins själva kärna. Det skriver Julia Eriksson och Ida Haggren, Centerstudenter.

Södertörns högskola: Vi håller med S-ledamöterna

Vi har länge haft en stark tro på att nästa steg för Södertörns högskola är universitetsstatus. Vi tycker därför att det är hög tid att ta steget till förverkligande. Det skriver Minoo Akhtarzand, styrelseordförande vid Södertörns högskola, i en replik.

S-ledamöter: Gör Södertörns högskola till universitet

Ett lärosäte med namnet universitet får av naturliga skäl större synlighet och trovärdighet än en högskola. I dagsläget får examina och forskningsresultat från Södertörn inte det värde och den synlighet som högskolan förtjänar, skriver flera socialdemokratiska riksdagsledamöter från Stockholms län.

Nämnda personer

Matilda Ernkrans

Riksdagsledamot (S), vice ordförande i EU-nämnden, ledamot i partistyrelsen
fil. kand i statskunskap och sociologi (Örebro uni., 2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00